Vanuit de ambitie om een zero waste bedrijf te zijn, werkt Brabant Water duurzaam van begin tot eind. Dit geldt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten, maar ook bij de sloop. Vaak is het sloopproces gericht op het maken van zo laag mogelijke kosten. Bij Brabant Water kijken we door de bril van hergebruik. Een mooi voorbeeld hiervan is de sloop van voormalig waterproductiebedrijf Vierlingsbeek.

Waterproductiebedrijf Vierlingsbeek

Enige tijd geleden is waterproductiebedrijf Vierlingsbeek buiten bedrijf gesteld. Het drinkwater voor het land van Cuijk is overgenomen door andere waterproductiebedrijven van Brabant Water. Wel is op het terrein een aanjager aanwezig. Dit is een pomp die het water, afkomstig van andere waterproductiebedrijven, doorpompt (of aanjaagt) naar het land van Cuijk.

De oude winputten en leidingen zijn inmiddels verwijderd. Momenteel worden de oude gebouwen afgebroken volgens het principe ‘duurzame sloop’.

Duurzame sloop

Onder duurzame sloop verstaan we dat de sloop gebeurt op een veilige, gezonde, milieubewuste, maar ook op een zo duurzaam mogelijke manier. Waarbij de CO2- en stikstofuitstoot fors wordt verminderd en er circulair wordt gesloopt. Dit houdt in dat de materialen een tweede leven krijgen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het afval die bij de sloop vrijkomt een grote aanslag vormt op het milieu.

We werken hiervoor samen met een sloopbedrijf dat veel aandacht heeft voor duurzaamheid. Zij ‘oogsten’ de materialen en in samenwerking met architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven zorgen ze ervoor dat dit wordt verwerkt in nieuwe constructies.

Her te gebruiken onderdelen zijn niet alleen kozijnen, armaturen, trappen, systeemplafonds, maar ook constructiebeton. Van het constructiebeton wordt maar liefst 83% geschikt gemaakt voor hergebruik in nieuw beton.

Vleermuizen en salamanders

Wij hechten veel waarde aan de natuur in onze waterwingebieden. Voor de sloop is in kaart gebracht welke maatregelen we moesten nemen om de flora en fauna in dit gebied te beschermen.

Vleermuizenhotel

In het oude gebouw zaten zomerverblijven van gewone dwergvleermuizen. Om te zorgen dat zij ook na de sloop een veilige plek hebben, is er een vleermuishotel gebouwd. Tevens voorzien van andere faunavoorzieningen, zodat ook vogels deze voorziening kunnen gebruiken.

Daarnaast leefden er Alpenwatersalamanders in de vijvers. Deze vijvers zijn vervangen door een meer natuurlijke vijver van 3.000 m². Om te zorgen dat hij niet te snel droog valt, is het diepste deel bekleed met leem. De grond die bij de ontgraving vrij kwam, is gebruikt om andere delen op het terrein op te vullen. Zo hebben we een gesloten grondbalans toegepast.

Ook interessant

Meer lezen over