​De Groote Heide, bij Heeze, is het grootste waterwingebied van Brabant Water. Daarnaast is het een populair recreatiegebied en heeft het hoge natuurwaarden. Zo is vrijwel het hele waterwingebied onderdeel van Natuurnetwerk Brabant en is een deel zelfs onderdeel van Natura 2000-gebied “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux”.

Er wordt gestreefd naar een gradiëntrijk, gevarieerd heidelandschap, doorspekt met (veenvormende) vennen en overgangen naar kleinschalig agrarisch gebruik en bos, waaruit het grootste deel van het gebied al bestaat.

Grauwe Klauwier

De bronnen van ons drinkwater in de Brabantse bodem worden omgeven door maar liefst 1.600 hectare prachtig natuurgebied. De beste bescherming van ons Brabantse drinkwater. Ons reguliere terreinbeheer richt zich dan ook op het in stand houden en verder ontwikkelen van die natuur. En met succes! Vorig jaar broedde de Grauwe Klauwier weer in ons waterwingebied de Groote Heide. Dit is een zeldzame broedvogel van de Rode Lijst. Waarom is dit bijzonder? In heel Noord-Brabant broeden maar ongeveer 12 tot 15 paartjes!

Dat de Grauwe Klauwier, ook bekend als “Zorro-vogel”, de Groote Heide weer weet te vinden, laat zien dat de ontwikkeling van het gradiëntrijke landschap goed gaat. Het is namelijk een specialist van structuurrijke heide- en veengebieden en kleinschalig agrarisch landschap. Daar vindt hij de grote insecten, kleine zoogdieren en reptielen die hij graag lust. Zijn naam – 'klauwier' – dankt hij aan de gewoonte om een prooi te spiesen aan doornen van stekelige struiken en die later op te eten.

 

Grauwe-klauwier-groote-heide

Foto: Grauwe Klauwier door Boy Possen

Ransuilen

Naast de Grauwe Klauwier vindt een groep Ransuilen deze winter voor het eerst een rustige slaapplaats in de Groote Heide. Dit heeft o.a. te maken met de kleine zoogdieren in het gebied. Gedurende de winter verzamelen Ransuilen zich dicht bij goede, rustige voedselgebieden. Ransuilen zijn erg honkvast, dus dat ze bij ons een nieuwe plek hebben gevonden, geeft aan dat we op de goede weg zijn.

Ransuil-groote-heide

Foto: Ransuil door Joost Tuithof

Meer lezen over