Het jaar 2022 was voor veel organisaties een onzeker en turbulent jaar. Ook voor Brabant Water. In het jaarverslag 2022 met de titel ‘Op Pad’ blikken we terug op dit bijzondere jaar. Ondanks de uitdagingen zijn we ongelofelijk trots op alles wat we met elkaar hebben bereikt.

Als organisatie zit Brabant Water in een omslag

We moeten keuzes maken zodat we ook in de toekomst kwalitatief goed drinkwater kunnen blijven leveren. De basis voor deze omslag is in 2021 gelegd. In 2022 moesten we knopen doorhakken, opstarten, de mouwen opstropen en doen! En dat hebben we gedaan, ondanks de uitdagingen van 2022.

Uitdagingen in 2022

Zo raakte de alles overschaduwende oorlog in Oekraïne ook Brabant Water. Dit vreselijke conflict benadrukte dat vanzelfsprekendheden snel kunnen omslaan in onzekerheid. Door sterk oplopende energietarieven, stijgende grondprijzen, inflatie en hogere loonkosten waren we genoodzaakt het drinkwatertarief te verhogen. “Tegelijkertijd bleven we met open vizier nieuwe wegen verkennen. Dat hielp ons toch positieve stappen voorwaarts te zetten. In die zin kun je zeggen dat alle ontwikkelingen in 2022 ons hebben gesterkt in de gekozen koers”, aldus algemeen directeur Rob van Dongen.

Jaarverslag 2022

Lees in ons jaarverslag 2022 meer over Brabant Water en de mooie projecten die we gestart zijn in 2022. Naast de financiële resultaten over het afgelopen jaar blikken we terug in vier verhalen. Zo vertelt gedeputeerde Hagar Roijackers over de samenwerking tussen de provincie en Brabant Water, wordt de verduurzaming van het leidingnet onder de loep genomen, is er aandacht voor het nieuwe klantinformatiesysteem en vertellen we hoe wij en onze collega’s er alles aan doen om die betrouwbare waterpartner te zijn én blijven.

Lees jaarverslag 2022

Meer lezen over