Brabant Water werkt als innovatief en toonaangevend drinkwaterbedrijf dagelijks aan het drinkwater voor 2,6 miljoen Brabanders. Dat blijkt ook weer uit de voorbeelden en de projecten waarover te lezen is in ons jaarverslag.  We zijn trots op de vooruitgang die we samen met al onze collega’s in 2023 boekten. Brabant Water vaart een duidelijke koers.

Tegelijkertijd blijft de beschikbaarheid van voldoende drinkwater een urgent maatschappelijk vraagstuk. We investeren in aanvullende bronnen om de continuïteit van drinkwater te waarborgen. Dit vraagt niet alleen om financiële middelen, maar ook om innovatie en samenwerking.

Drinkwatervoorziening onder druk

De drinkwatervoorziening in Brabant staat onder grote druk. Brabant Water zet zich maximaal in om de toenemende vraag naar drinkwater bij te houden. Door de groei van de bevolking en de economische ontwikkeling neemt de vraag naar water toe, terwijl de mogelijkheden om grondwater te winnen beperkt zijn. Brabant Water investeert daarom volop in innovatieve technieken en aanvullende bronnen om de groei in Brabant te ondersteunen.

Brak grondwater en zeewater  

De voorbereidingen voor brak grondwater zijn in volle gang. Ten noorden van de Maas bij Drongelen wordt momenteel een flink aantal putten geboord. Algemeen directeur Rob Van Dongen: “We zijn jaren geleden begonnen met de voorbereidingen en we hopen tegen het einde van dit jaar een pilot-installatie te hebben, zodat we op kleine schaal ervaring kunnen opdoen met de drinkwaterproductie uit brak grondwater.” Rond het jaar 2030 komt er voor het eerst drinkwater gemaakt uit brak grondwater uit de kraan.

Ook de voorbereidingen voor de winning uit zeewater zijn in volle gang. “Daar zijn we al een paar jaar mee bezig, maar voordat we daar drinkwater van kunnen maken zitten we in 2032.”

Basis op orde

Het Brabantse drinkwater wordt gemaakt van diep grondwater, gewonnen uit 35 waterwingebieden met 523 winputten. Dit water wordt naar een van de 29 drinkwaterproductielocaties gepompt en vervolgens via 20.000 kilometer aan drinkwaterleidingen gedistribueerd.

"Je kunt je voorstellen dat het onderhoud een voortdurende en omvangrijke inspanning vergt”, zegt Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water. “De komende jaren blijven we ons inzetten om al deze zaken op orde te houden."

Brabant Water in cijfers 

  • 1,3 miljoen klanten 
  • 187 miljoen kubieke meter drinkwaterproductie 
  • 523 winputten 
  • 35 waterwingebieden 
  • 20.000 kilometer leidingnet 

Lees het hele jaarverslag 2023

Bekijk het jaarverslag 2023 - Op Koers