De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben vandaag een gezamenlijke oproep gedaan: herstel de natuurlijke balans in het watersysteem. De Unie van Waterschappen ondersteunt de oproep.

Oproep drinkwaterbedrijven

Onze nationale zoetwatervoorraad is kwetsbaar. We zijn afhankelijk van het weer en de hoeveelheid water die ons land binnenstroomt via de rivieren. De watertoevoer, zowel via rivieren als via regen, vertoont steeds grotere fluctuaties. De corona crisis leert hoe afhankelijk we van elkaar zijn, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Ook als het gaat om de aanpak van droogte en het beheer van onze rivieren is dat het geval. Nog te vaak is drinkwater als onderdeel van een groter systeem het ondergeschoven kindje.

Nieuwe blik op watervoorziening

Wat ons betreft is de tijd rijp voor een compleet nieuwe blik op de watervoorziening in ons land. De drinkwaterbedrijven willen daarbij méér dan tot nu partner zijn. Een partner die investeert en innoveert. Een partner die inzet van anderen vraagt, maar óók een partner die de verbinding zoekt en wat te bieden heeft. Een transitie is nodig, zoals dat ook geldt voor de energietransitie. Zoveel is zeker. Hoe we kijken naar de nationale waterhuishouding hoeft niet veel te verschillen van de aandacht voor de alomtegenwoordige energietransitie. De uitdagingen en impact zijn tenminste zo groot.

Lees het artikel in Trouw (24 april 2020)

De oproep van de drinkwaterbedrijven (verstuurd vanuit de branchevereniging Vewin) en de ondersteunende oproep van de Unie van Waterschappen kunt u hier downloaden:

Meer lezen over