Het onderzoek van het RIVM onderstreept dat er snel actie nodig is om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen. 

De vraag naar drinkwater stijgt, vooral door de groei van de bevolking en de economie. Het grondwatersysteem - onze bron voor drinkwater - staat onder kwalitatief én kwantitatief druk. We bereiden ons langs verschillende sporen voor op de ontwikkelingen.

Voldoende drinkwater

Het is een grote uitdaging om te blijven zorgen voor voldoende drinkwater. De vergunningsruimte om grondwater op te pompen staat - gezien de jarenlange verdroging van Brabant - onder druk. Er moet voldoende productiecapaciteit komen om de vraag bij te houden.

Man vult glas water in keuken

Wat moet er gebeuren om het tij te keren in Brabant?

  1. Het is van groot belang dat we de huidige bronnen kunnen blijven benutten. Klinkt logisch, maar dat is niet vanzelfsprekend. Sommige bronnen staan onder druk van vervuiling uit de landbouw, industrie en steden. Het is dus zaak om dit tegen te gaan en verdere vervuiling te voorkomen.
  2. Er zijn nieuwe, aanvullende manieren nodig om drinkwater te maken, bijvoorbeeld door brak water te gebruiken als drinkwaterbron. Hiervoor zijn tal van vergunningen en procedures nodig. Om de vraag bij te houden, dient dat echter allemaal soepel te verlopen.
  3. Waterbesparing en het gebruik van regenwater: dit kan de groei van de drinkwatervraag afvlakken. Dit vraagt echter ook de inzet van vele andere Brabantse organisaties (denk aan: waterschappen, Provincie en land- en tuinbouw).

RIVM

Benieuwd naar het onderzoek van RIVM? Lees het rapport.

RIVM-rapport

Meer lezen over