Begin 2024 heeft de rechtbank bepaald dat Brabant Water 3,3 miljoen m³ minder grondwater mocht oppompen bij de productielocatie aan de Gilzerbaan. De Brabantse Milieufederatie (BMF) en Brabants Landschap vreesden voor verdroging van nabijgelegen natuurgebieden. Op donderdag 20 juni zette de rechter hier voorlopig een streep door: Brabant Water mag per direct weer 18 miljoen m³ oppompen en dus de hele vergunning benutten.

 

Tussenvonnis rechtbank

Aan de Gilzerbaan in Tilburg mogen we sinds 1972 maximaal 18 miljoen m³ water per jaar oppompen. Door de stijgende watervraag koos Brabant Water ervoor om het maximale van de vergunde hoeveelheid op te pompen. Alleen zo konden we voorlopig aan de watervraag voldoen. De provincie stemde in, maar de Brabantse Milieufederatie (BMF) en Brabants Landschap tekenden bezwaar aan. Zij vreesden voor verdere verdroging van de nabijgelegen natuurgebieden.

Dit leidde tot een tussenvonnis van de rechtbank waardoor Brabant Water per direct de grondwaterwinning aan de Gilzerbaan omlaag moest brengen naar maximaal 14,7 miljoen m³ per jaar (3,3 miljoen m³ minder). Hierdoor ontstond een realistisch scenario dat bij een hoge zomerse watervraag of technische problemen in het leidingnet een drinkwatertekort zou kunnen ontstaan in Midden-Brabant.

Uitspraak rechtbank donderdag 20 juni

Op donderdag 20 juni heeft de rechtbank besloten dat Brabant Water per direct weer 18 miljoen m³ mag oppompen. Een deskundige lichtte namens Brabant Water op de zitting toe dat zelfs als de volledige 18 miljoen m³ wordt opgepompt, het grondwaterpeil dan nog niet lager daalt dan de afgelopen vijf jaren.

Wij zijn verheugd dat de rechter het algemeen belang van de drinkwatervoorziening zwaar heeft laten wegen bij het opheffen van de voorlopige voorziening. Door deze uitspraak is het scenario van een drinkwatertekort in Midden-Brabant voorlopig van tafel. We maken ons nog steeds grote zorgen over de einduitspraak, die begin 2025 wordt verwacht.

Wij blijven ons inzetten voor de drinkwatervoorziening

Het blijft onverteerbaar dat de Brabantse drinkwatervoorziening door de rechtszaak Gilzerbaan zo op de tocht komt te staan. Samen met de provincie, die de zorgplicht heeft voor voldoende drinkwaterbronnen, blijven we ons inzetten voor het waarborgen van een goede drinkwatervoorziening voor alle Brabanders en voor de Brabantse economie.