Om het waterleidingnet proactief te vernieuwen gaat Brabant Water een unieke samenwerking aan met de aannemers Hurkmans, Timmermans Infra en MVOI. De komende zeven jaar gaan deze aannemers voor het drinkwaterbedrijf aan de slag met de opdracht voor projectontwerp en -uitvoering rondom het vernieuwen van het waterleidingnet.

Afstemming op lokale situatie

Hierbij heeft afstemming van de werkzaamheden op de lokale situatie een prominente plek gekregen. Doordat de aannemers de werkzaamheden uitvoeren in gebieden waar zij veelal actief zijn, wordt optimaal gebruik gemaakt van gebiedskennis en lokaal aanwezige uitvoeringscapaciteit. Op maandag 1 juli zijn de aannemers met hun voorbereidende werkzaamheden gestart.

Masterplan Vitalisatie

Brabant Water heeft een waterleidingnet van ruim 18.000 kilometer. Dit is grotendeels in de jaren vijftig aangelegd. De leidingen naderen de komende jaren het einde van hun levensduur.  Dit wachten wij niet af: we gaan nu al proactief aan de slag met het - wijk voor wijk - vernieuwen van de leidingen. Hierbij kiezen we voor de slimste aanpak en gebruiken we de nieuwste technieken. Waar mogelijk werken we samen met de gemeente en nutsbedrijven, om overlast en maatschappelijke kosten zoveel mogelijk te beperken. 

Ook interessant

Meer lezen over