De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met droge zomers. Hierdoor zijn in een aantal bosgebieden veel bomen dood gegaan, zo ook in het Bakelsbos. Vooral de naaldbomen (grove den, Corsicaanse den en fijnspar), eiken en berken hebben het moeilijk.

Wanneer er veel dode bomen langs (wandel)paden staan, kan dit een gevaarlijke situatie opleveren. Daarom laten we nu een veiligheidskap uitvoeren in het gebied. Dit betekent dat rondom alle hoofdpaden en een paar smallere paden de bomen worden gecontroleerd en waar nodig worden gekapt. Het doel van deze werkzaamheden is het vergroten van de veiligheid in het bos voor onze collega’s en u als recreant.

Wat ziet u hier van?

Bomen die dood zijn of gevaar kunnen opleveren, worden gemarkeerd. Daarnaast wordt er gekeken naar holtes of andere natuurwaarde. De bomen krijgen verfmarkeringen die aantonen welke actie er ondernomen wordt:

  • S | deze bomen worden gesnoeid.
  • K + hoogte | deze bomen worden afgeknipt of gezaagd op hoogte boven de holtes.
  • KV | deze bomen hebben holtes, maar kunnen vanwege veiligheid niet op hoogte worden gesnoeid of afgeknipt worden. De bomen worden laag afgezaagd en verderop in het bos gelegd.
  • X | deze bomen kunnen geveld worden. Er zitten geen holtes of nesten in deze bomen.

Wat merkt u hier van?

Vanaf half november worden dode of zieke bomen gemarkeerd. Deze winter worden alle gemarkeerde bomen gesnoeid of gekapt, dit duurt uiterlijk tot 15 maart 2023. De precieze uitvoeringsperiode is op dit moment nog niet bekend, omdat dit afhankelijk is van de planning van de aannemer.

Wat doen we met het hout?

We streven ernaar om zo veel mogelijk van het dode hout in het bos te laten. Dit draagt bij aan een goede bosbodem en is belangrijk voor insecten. Dood hout in het bos draagt bij aan de biodiversiteit. Met het oog op natuurbrandpreventie zal niet overal hout in het bos blijven liggen.

Meer lezen over