Aan alle Brabanders,

Grondwater, daar moeten we het over hebben. Want het is van levensbelang voor onszelf, onze voedselproductie en onze natuur. Maar water is niet meer vanzelfsprekend. Dat hebben we afgelopen droge weken wel gemerkt, zelfs na zo'n nat voorjaar. Inmiddels telt in Brabant elke druppel. Wij, de Brabantse grondwaterpartners, roepen alle Brabanders op om samen met ons ervoor te zorgen dat we meer regenwater vasthouden en minder grondwater gebruiken. Zo vullen we samen de grondwatervoorraad in Brabant weer aan.

Meer water vasthouden

Veel regen die valt in de dorpen en steden gaat rechtstreeks het riool in, via sloot en rivier naar de zee. En ook het landelijk gebied is nog te veel ingericht om regenwater zo snel mogelijk af te voeren. Weg kostbaar regenwater! Hierdoor verdroogt Brabant steeds meer.

De gevolgen zijn enorm, zeker in droge lentes en zomers zoals afgelopen jaren. De natuur verdort en staat soms letterlijk in brand. Thuis proberen we ondertussen met besproeien de planten in de tuin te redden en de landbouw moet extra beregenen. Dat kunnen we zo niet volhouden. De (grond)watervoorraad raakt op.

Het is dus belangrijk om veel meer regenwater de grond in te laten zakken. Daar werken we als grondwaterpartners dagelijks aan. Bijvoorbeeld door een beek weer te laten slingeren, door in natte maanden het waterpeil hoger te houden en door op landbouwgronden stuwen in de sloten te zetten zodat het water beter de grond in trekt. We werken aan waterbesparing in de industrie en bedrijventerreinen en wijken worden groener gemaakt voor een aangenaam leefklimaat.

Ook jij kunt meehelpen!

Je kunt er zelf ook voor zorgen dat de regen niet weg spoelt maar de grond in trekt. Bijvoorbeeld door het water van het dak je tuin in te laten stromen. Loskoppelen dus, die regenpijpen en weg met de tegels in je tuin. Op internet vind je veel goede tips en voorbeelden.

Minder water gebruiken

Meer regenwater vasthouden om het grondwater aan te vullen, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om minder grondwater te gebruiken. Ook hier liggen de kansen voor het oprapen rond huis, in kantoren, fabrieken en op de boerderij.

Wist je dat het Brabantse drinkwater gemaakt wordt van grondwater? Per persoon gebruiken we gemiddeld 120 liter per dag. Vooral op hele warme en droge dagen verbruiken we veel. Het meeste drinkwater verdwijnt thuis door het doucheputje en het toilet. Met een zuinige douchekop en de kleine knop in het toilet bespaar je dus eenvoudig veel grondwater.

Op hete zomerdagen geef je je tuin bij voorkeur water uit de regenton. Wil je toch besproeien? Dan altijd na zonsondergang en liever ééns per week goed dan vaak een beetje. En kies voor planten die goed tegen droogte kunnen. Over watergebruik thuis zijn tips in overvloed.

Ook voor de landbouw wordt veel grondwater gebruikt. Zeker in droge zomers moet er extra worden beregend om gewassen in leven te houden. Door zo slim en zuinig mogelijk met het water om te gaan, kan ook daar minder grondwater gebruikt worden. Dat geldt ook voor de industrie; daar is water nodig voor processen, koelingen, reinigingen of als ingrediënt in voedingsmiddelen. Soms kan het water hergebruikt worden.

Sommige bedrijven en inwoners laten een eigen waterput slaan. Dan is het is goed om je te realiseren dat die waterputten ook het schaarse grondwater oppompen. Het water uit zo'n put heeft directe invloed op de verdroging in je omgeving. Reden genoeg dus om ook daar heel bewust mee om te gaan.

De Brabantse grondwaterpartners zetten samen stappen tegen verdroging, maar we hebben iedere Brabander nodig om de verdroging van Brabant tegen te gaan. Voor ons allemaal geldt: elke druppel telt.

Deze open brief aan alle Brabanders komt van de Brabantse grondwaterpartners. Een samenwerkingsverband van waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Evides, ZLTO, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, BPG Vereniging Landelijk Brabant en Vereniging Industriewater.