Brabant Water is het klimaatneutrale drinkwaterbedrijf dat aan 2,6 miljoen inwoners en bedrijven in Brabant drinkwater levert. Bijna 800 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten iedere dag kunnen rekenen op water van onberispelijke kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Dat is onze eerste prioriteit. Daarnaast beseffen wij dat onze rol verder gaat. We willen nadrukkelijk maatschappelijke waarde toevoegen voor huidige en toekomstige generaties. Bewust. Natuurlijk.

Missie 

Als drinkwaterbedrijf is onze missie kristalhelder: Brabant Water levert drinkwater uit de beste bronnen. We doen er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarom beschermen we bron en natuur. 

Onze producten en diensten bieden wij op een hoog niveau aan. Klantgericht, kostenbewust, met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving. In samenspel met anderen leveren wij een herkenbare bijdrage aan de maatschappelijke waarden van water in al zijn facetten. Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid zijn voor ons belangrijke thema’s. Bij dit alles zien wij onze medewerkers als belangrijke ambassadeurs in een wereld om water. 

Maatschappelijke rol

We zijn onderdeel van de Brabantse samenleving en hebben met onze activiteiten impact op de directe leefomgeving. Met dat besef gaan we bewust om. Daarom nemen we waar mogelijk de verantwoordelijkheid waarde aan onze omgeving toe te voegen.

Dochterondernemingen

Brabant Water biedt naast drinkwater ook water op maat en gespecialiseerde diensten en advies aan. Ondergebracht in drie zelfstandige dochterondernemingen.

Historie

​Brabant Water is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant (WNWB) en Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB). De geschiedenis van deze twee bedrijven gaat terug tot 1887. 

Meer over Brabant Water