Hier vindt u een overzicht van actuele documenten en notities die inzicht geven in het onderzoek naar een potentiële grondwaterwinning in het gebied Kruisland.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de Milieueffectrapportage (MER) wordt beschreven welke milieueffecten we gaan onderzoeken en hoe gedetailleerd dit wordt gedaan. Dit document lag van maandag 5 juni 2023 tot en met maandag 17 juli 2023 ter inzage bij de provincie Noord-Brabant. De notitie is tot het einde van de MER-procedure beschikbaar via onderstaande link. Op deze NRD zijn zes zienswijzen ingekomen en hierop heeft de provincie Noord-Brabant een reactie gegeven.

Startdocument

Notitie Reikwijdte en Detailniveau NR