Water uit de kraan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De watervraag stijgt hard door onder andere bevolkingsgroei, klimaatverandering en toenemend persoonlijk watergebruik. Om de levering van voldoende en betrouwbaar drinkwater in de toekomst veilig te stellen, is het noodzakelijk om nieuwe, aanvullende bronnen te zoeken. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om drinkwater te maken van brak grondwater. Dit water ligt dieper dan onze huidige bronnen en bevat een heel klein beetje zout.

Om te leren hoe Brabant Water brak grondwater kan zuiveren, gaan we een proef uitvoeren in Drongelen. Diep onder deze locatie in Drongelen ligt een laag heel oud grondwater uit de tijd dat hier nog zee was. Deze laag bevindt zich op een diepte van 200 - 250 meter onder maaiveld. Met behulp van een techniek genaamd omgekeerde osmose gaan we het zout uit het water halen. Deze techniek wordt wereldwijd al veel ingezet. Brabant Water gebruikt deze techniek voor het eerst. In de proef doen we ervaring op en leren we hoe we dit later op grotere schaal kunnen toepassen.

Tijdelijke proefopstelling 

In de eerste helft van 2024 plaatsen we een tijdelijke proefopstelling om te leren hoe de techniek van omgekeerde osmose het beste werkt op deze locatie in Drongelen. Op ons eigen terrein aan de Waarderweg plaatsen we een tijdelijke loods waarin testmateriaal komt te staan. In de eerste helft van 2024 wordt één nieuwe onttrekkingsput geboord op ons eigen perceel om water uit te halen. Ook wordt een aantal waarnemingsputten geboord. Deze waarnemingsputten liggen deels op ons eigen perceel, deels op het land van anderen. De metingen die we vanuit de waarnemingsputten doen, geven ons straks inzicht in bodemopbouw en waterkwaliteit tijdens de duur van de proef. Er wordt geen water uit onttrokken. Vanaf juni 2024 gaan we van start met de proef. Dit onderzoek duurt naar verwachting 3 jaar. 

Als de proef slaagt en we drinkwater van goede kwaliteit kunnen maken uit brak grondwater, willen we een definitieve drinkwaterwinning uit brak grondwater in Drongelen bouwen. Als dit doorgaat zal dit ongeveer in 2030 starten. 

Verbinding 

Tijdens het onderzoek blijven we met alle belanghebbenden en onze waterpartners in gesprek, want alleen door samen te werken kunnen we deze uitdaging aan. We informeren bewoners tijdig over het doel van de proef, het proces en de planning en waar zij terecht kunnen met vragen en nadere informatie.  

Daarnaast hebben we regelmatig contact met de gemeente Altena, met andere bevoegde gezagen voor de vergunningen en met organisaties in de omgeving. We gaan in gesprek met eigenaars waar waarnemingsputten op hun terrein komen en stemmen andere zaken af met betrokkenen. 

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Nieuwsbrief gemist? Bekijk hier de voorgaande nieuwsbrieven.