Vanaf januari 2021 realiseren we twee nieuwe waterwinputten in dit waterwingebied.

Waarom is dit nodig?

Het waterwinterrein in Loosbroek heeft winputten die aan het eind van hun technische levensduur zitten. Ze leveren niet alleen water, maar in sommige gevallen ook zand. Deze waterwinputten zijn niet meer te repareren.

Wat gaat er gebeuren?

Om ook in de toekomst goed en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren in de omgeving, worden twee nieuwe waterwinputten gerealiseerd. Deze worden aangesloten op de bestaande ruwwaterleiding. De oude winputten zijn reeds gedempt.

Flora en fauna
Wij hechten veel waarde aan de natuur in onze waterwingebieden. Daarom treffen wij maatregelen om de aanwezige flora & fauna zo min mogelijk te verstoren. Na het realiseren van de waterwinputten geven wij de natuur de ruimte om zich te herstellen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het waterwingebied sluiten wij voor uw veiligheid tijdelijk af. Tijdens de renovatie van de winterreinen zal het (bouw)verkeer in de omgeving overdag tijdelijk toenemen. Er zal tweemaal 's nachts gewerkt worden, hierover zijn omwonenden geïnformeerd. Om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden, proberen wij de lengte van de bouwperiode te beperken.

Voor de continuïteit van de waterlevering, hebben de werkzaamheden geen gevolgen. Ook tijdens de bouwperiode leveren we goed en betrouwbaar drinkwater.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Januari 2021 - mei 2021.

Ook interessant