Vanaf februari 2020 realiseren we nieuwe waterwinputten in de waterwingebieden. 

Waarom is dit nodig?

De waterwinterreinen in Genderen en Drongelen hebben een aantal winputten die aan het eind van hun technische levensduur zitten. De oudste winputten zijn al 50 jaar oud. Ze leveren niet alleen water, maar in sommige gevallen ook zand.

Wat gaat er gebeuren?

Om deze reden, worden er op winterrein Genderen 8 winputten gedempt, 4 winputten gerenoveerd en 12 nieuwe winputten gerealiseerd. Daarnaast worden er voor de energievoorziening en besturing een drietal prefab betonnen schakelgebouwen gerealiseerd. Op Winterrein Drongelen worden 2 winputten gedempt, 5 putten gerenoveerd en 7 nieuwe winputten gerealiseerd.

Flora en fauna
Wij hechten veel waarde aan de natuur in onze waterwingebieden. Daarom treffen wij maatregelen om de aanwezige flora & fauna zo min mogelijk te verstoren. In aanloop naar de renovatiewerkzaamheden voeren wij een beperkte houtoogst uit in januari en februari 2020. Zo kunnen wij het winterrein weer veilig betreden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de renovatie van de winterreinen zal het (bouw)verkeer in de omgeving tijdelijk toenemen. Om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden, clusteren we de werkzaamheden zoveel mogelijk en voeren we het werk gefaseerd uit.

Voor de continuïteit van de waterlevering, hebben de werkzaamheden geen gevolgen. We voeren het werk in verschillende fases uit. Hierdoor blijft Waterproductiebedrijf Genderen gewoon open en leveren we ook tijdens de bouwperiode goed en betrouwbaar drinkwater.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Genderen: start februari 2020 - februari 2021
Drongelen: start januari 2021 - oktober 2021

Ook interessant