We zijn in 2014 gestart met werkzaamheden aan spaarbekken De Gijster. De drie spaarbekkens in het Nationale Park de Biesbosch dienen als opslag van het water uit de rivier de Maas. Brabant Water gebruikt het water uit de spaarbekkens als bron voor industriewater dat we leveren aan tal van bedrijven op het industrieterrein Moerdijk. Evides gebruikt het water als drinkwater voor hun klanten in Zuidwest Nederland.

Wat gaat er gebeuren?

We leggen een nieuw innamepompstation aan. Deze is voorzien bij de Bergsche Maas waarbij rivierwater via ondergrondse leidingen naar De Gijster zal gaan. Daarnaast verdiepen we het bekken: ondiepe gedeelten worden uitgebaggerd. 

Waarom is dit nodig?

De werkzaamheden aan spaarbekken De Gijster zijn bedoeld om het spaarbekkensysteem voor te bereiden op de toekomst. Naar verwachting is er een toenemende vraag naar drink- en industriewater, zijn er langere drogere perioden met een lagere waterkwaliteit van de Maas.

Met wie werken we samen?

Evides Waterbedrijf leidt dit project, exploiteert de bekkens en gebruikt 97% van het water.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens werkzaamheden is tijdelijke hinder voor de omgeving onvermijdelijk. Daarom voeren we de werkzaamheden uit na uitgebreid natuuronderzoek en in afstemming met verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en Staatsbosbeheer. Zo kunnen we de tijdelijke overlast waar mogelijk beperken en de werkzaamheden uitvoeren met oog voor de omgeving.

We verwachten verschillende maatregelen te kunnen nemen om de natuurwaarde in het omliggende gebied te compenseren en waar mogelijk te verhogen.

Meer informatie