Brabant Water verpacht grond nabij waterwingebied Roosendaal voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van een voedselbos.

Wat gaat er gebeuren?

Zo'n 8 hectare van onze grond nabij waterwingebied Roosendaal, tussen de Nispenseweg en Willem Dreesweg, krijgt een nieuw doel. De grond wordt namelijk omgetoverd tot een productief voedselbos. Een bos dat op duurzame wijze voorziet in een hoop lekker en gezond voedsel en goed is voor onze natuur. Het versterkt namelijk de biodiversiteit en beschermt het grondwater, de bron van ons drinkwater.

Het voedselbos wordt ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Er komen dan ook zeker geen bestrijdingsmiddelen en (kunst)bemesting aan te pas. Dit draagt bij aan een gezond bodem- en watersysteem, wat zorgt voor schoon grondwater, nu en in de toekomst.

Met wie werken we samen?

In dit pilotproject werken we samen met Stichting Voedselbosbouw Nederland en een lokaal kernteam van Roosendalers. De grond verpachten we aan een lokale boer, die na de realisatie verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het voedselbos.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Eind februari 2021 startte de aanplanting van het voedselbos. Na de ontwikkelfase duurt het nog een jaar of drie voordat er voor het eerst geoogst kan worden. Het voedselbos heeft zo'n vijftien jaar nodig om op volle kracht te komen als het gaat om voedselproductie.

Ook interessant