De komende jaren blijven we werken aan ons nieuwe, duurzame en toekomstbestendige waterproductiebedrijf aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven. 

Wat gebeurt er in 2024?

Pompengebouw

 • In het voorjaar wordt het nieuwe pompengebouw in bedrijf genomen. We zullen daarom het huidige pompengebouw gaan verlaten.
 • Verder worden rond dit nieuwe gebouw de bestratingen en wadi’s* aangelegd, waarbij de beplanting voor dit deel van het terrein wordt gerealiseerd.
 • In het najaar starten we met de renovatie van de reinwaterkelders en het energiegebouw.

*Een wadi is een verlaging in het landschap waar overtollig water naartoe stroomt en in het grondwater zakt. 

Pompengebouw

Zuiveringsgebouw

 • De civiele werkzaamheden boven maaiveld zijn in volle gang en we bereiken het “hoogste punt” in maart.
 • Verder zijn er installatiedelen op de begane grond en verdiepingen geplaatst en worden de installaties binnen gemonteerd.
 • Tijdens het voorjaar en zomer worden er terreinleidingen gelegd en aangesloten in het nieuwe zuiveringsgebouw.
 • De tweede bouwkraan zal voor het leggen van de terreinleidingen worden verwijderd.
 • We gaan dit jaar ook aan de gevelafwerkingen werken.
zuiveringsgebouw

Wat merkt u hiervan? 

Wij blijven ons uiterste best doen om de overlast die gepaard gaat met de bouwactiviteiten tot het minimum te beperken. Daarvoor nemen wij onder andere de volgende maatregelen: 

 • Beide bouwlocaties (pompengebouw en zuiveringsgebouw) behouden hun eigen ingang. We spreiden het bouwverkeer voor de verkeersveiligheid. 
 • Voor de aanvoer van grote installatiedelen en prefab betonnen gevelelementen maken we transportplannen, zowel op ons terrein als daarbuiten. Dit komt de verkeersveiligheid op en rondom ons terrein ten goede. 
 • We blijven alert op het voorkomen van verspreiding van afval, stofvorming en vervuiling op openbare wegen.
 • Brabant Water gebruikt nu tijdelijk twee toegangen aan de Theo Koomenlaan.

Hoe lang duurt het?

In 2024 ligt de focus op het in bedrijf stellen en de terreininrichting van het pompengebouw. Daarbij worden de reinwaterkelders en het energiegebouw gerenoveerd. Naar verwachting is dit project in 2024 gereed.

Daarnaast focussen we ons op de bovenbouw en de installaties in het zuiveringsgebouw. Naar verwachting is dit project in 2025 gereed.