In 2022 werken wij aan de fundering van ons nieuwe, toekomstbestendige waterproductiebedrijf aan de Anton Coonenlaan in Eindhoven, voor het nieuwe zuiveringsgebouw en het nieuwe pompengebouw. Werkzaamheden vinden voornamelijk onder straatniveau plaats, gedurende werkdagen van ca. 7.00 tot 17.00 uur.

Wat gebeurt er?

  • Rond februari 2022 richten onze aannemers de twee bouwplaatsen in  voor het nieuwe zuiveringsgebouw en het nieuwe pompengebouw. Er worden hekken, keten en tijdelijke voorzieningen geplaatst. 
  • In maart 2022 start de bouw echt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanbrengen van boorpalen, grondwerk, en het maken van betonnen kelders die de fundering vormen van onze gebouwen.

Wat merkt u hiervan? 

Wij doen ons uiterste best om de overlast die gepaard gaat met de bouwactiviteiten te beperken. Daarvoor nemen wij onder andere de volgende maatregelen: 

  • Beide bouwlocaties (zuiveringsgebouw en pompengebouw) krijgen een eigen ingang. We spreiden het bouwverkeer voor de verkeersveiligheid. Brabant Water gebruikt tijdelijk de toegang aan de Theo Koomenlaan.
  • Om geluidsoverlast en trillingen te beperken, maken we gebruik van boorpalen. Hierdoor hoeft er niet geheid te worden.
  • Voor de diepere gebouwdelen is tijdelijk bemaling van grondwater nodig. Dit voorkomt dat de bouwputten vollopen met water. We zetten de pompen niet langer in dan nodig. 
  • We zijn alert op het voorkomen van verspreiding van afval, stofvorming en vervuiling op openbare wegen.

Hoe lang duurt het?

De werkzaamheden van de onderbouwfase duren tot eind 2022. Daarna starten we met de bovenbouw en de installaties in de gebouwen. Het project is in 2025 gereed.

Waarom vernieuwen?

De vraag naar drinkwater stijgt hard. Dit komt o.a. door bevolkingsgroei, klimaatverandering en nieuwbouw. Inmiddels voorziet deze productielocatie al 300.000 huishoudens in Eindhoven en omgeving. Om inwoners ook de komende decennia voldoende drinkwater te kunnen leveren, moeten we het waterproductiebedrijf toekomstbestendig maken. We voorzien deze locatie daarom van de nieuwste, duurzame technieken en innovaties. Meer over waterproductiebedrijf Eindhoven