Minder overlast door afstemming werkzaamheden

3-6-2013

Brabant Water, Enexis en gemeente Tilburg stemmen meerjarenplannen af en trekken voortaan zoveel mogelijk samen op bij de uitvoering van projecten in de openbare ruimte. Dat legden zij op 31 mei 2013 vast in een samenwerkingsconvenant. De drie organisaties stemmen hun meerjarenplanningen voor langlopende en complexe werkzaamheden in het openbaar gebied op elkaar af en proberen daarbij zoveel mogelijk werk te combineren. Hierdoor blijft de overlast voor omwonenden beperkt. Ook richten de drie partijen een gezamenlijk coördinatiepunt in van waaruit de regie en communicatie plaatsvindt van alle werkzaamheden in het openbaar gebied in Tilburg.

Minder overlast
Doel van de hechte samenwerking is zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken vanwege werkzaamheden door deze drie partijen. "We hebben allemaal een belang in de openbare ruimte," zegt Roel Lauwerier, wethouder Beheer en Onderhoud. "De straat of stoep moet open voor gasleidingen, waterleidingen, riool of ander straatwerk. Het heeft geen zin om dat dubbelop te doen als je het werk net zo goed kan combineren." Doordat werkzaamheden beter worden gecombineerd, ontstaat minder overlast voor burgers.

Vier jaar vooruit
“Deze innovatieve samenwerking met de Gemeente Tilburg en Brabant Water heeft een positief effect op alle Enexis bedrijfswaarden: betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en publieksgerichtheid. Bovendien proberen we samen korter bij onze klanten te komen en minimaliseren we de maatschappelijke kosten. Een geweldige ontwikkeling” volgens Jan Peters, directeur Asset-management Enexis. Werk dat in dezelfde periode moet gebeuren, wordt op elkaar afgestemd. Dat gebeurde al, maar dan met de blik op het komende jaar. Nu breiden de organisaties die periode uit naar de komende vier jaar. "Het gaat daarbij om zóveel werk dat het zinvol is om de handen ineen te slaan, zeker qua planningen,” aldus Marcel van der Haar van Brabant Water. “En waarom dan niet meteen bij de andere partijen checken wat er nog meer moet gebeuren?" Enexis en Brabant Water stemmen de cyclus voor hun eigen meerjarenplannen aan op de gemeentelijke Meerjaren Uitvoeringsplannen. De jaarlijkse programmabegroting van de gemeente met besluitvorming door de Raad is maatgevend voor de planning van het afstemmingsproces.

Eén aanspreekpunt
Er komt ook één regisseur en één coördinatiepunt waar alle werkzaamheden in het openbaar gebied in Tilburg worden gemeld. Dat zorgt voor een goed overzicht van en inzicht in alle werkzaamheden. Niet alleen op wegen, maar ook op en onder de stoepen. Alle communicatie over de werkzaamheden gaat via dit coördinatiepunt lopen. Burgers krijgen één aanspreekpunt voor alle vragen over werken in de openbare ruimte.

Inspraak
Nieuw voor Tilburg is dat voortaan niet alleen het MeerjarenUitvoeringsprogramma van de gemeente Tilburg vooraf wordt besproken met de wijkraden. Ook de meerjarenplannen voor de projecten van Enexis en Brabant Water worden nu besproken met de wijkraden. Zo wordt de kennis uit de buurt en de praktijk tijdig meegenomen bij het uitwerken van de meerjarenplanningen.

Pagina overzicht

Brabant Water