Schaliegasonderzoek: risico's drinkwater onderbelicht

26-8-2013

Brabant Water is van mening dat het EZ-onderzoek naar schaliegas onvoldoende informatie biedt als het gaat om de mogelijke effecten en risico’s voor het grondwater dat bestemd is voor drinkwaterbereiding. “Nog steeds weten we niet precies wat de mogelijke risico’s zijn voor ons drinkwater. De veiligheid daarvan moet ook in de toekomst gegarandeerd blijven”, aldus Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water. “Wij starten daarom een gericht wetenschappelijk onderzoek naar de risico’s voor het drinkwater door schaliegaswinning”.

Risico’s voor drinkwatervoorziening nog onvoldoende in beeld
Het onderzoeksrapport is een literatuurstudie, een aaneenschakeling van al eerder gepubliceerde bevindingen. Er heeft geen diepgaand wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden, bijvoorbeeld op basis van modelberekeningen of met proeven op laboratoriumschaal. Het onderzoek brengt de risico’s voor de drinkwatervoorziening, zowel voor de korte als lange termijn, onvoldoende in beeld. Brabant Water is daarom nu genoodzaakt een eigen onderzoek te starten.

Brabant Water start wetenschappelijk onderzoek
In dit onderzoek (eventueel samen met andere drinkwaterbedrijven) wordt gekeken naar de mogelijke risico’s voor het drinkwater. Onder andere de volgende vragen moeten beantwoord worden:
- In hoeverre is er op lange termijn risico op lekkage van de casings als gevolg van corrosie of seismologische activiteiten?
- In hoeverre hebben de (vele) boringen thermische effecten op het grondwater?
- Er moeten veel boringen gemaakt worden bij de winning van schaliegas; veel boringen betekent elke keer een risico bij het doorboren van de beschermende lagen boven en onder de lagen die belangrijk zijn voor drinkwater. Hoe zit het precies met het zogenaamde cumulatieve (optelbaar) risico?
- Wat is de grondwaterkwaliteit nabij bestaande en reeds verlaten olie- en gasputten en zijn hier effecten te meten?

Milieueffectrapportage
Al eerder heeft Brabant Water aangegeven voorstander te zijn van een rapportage op het gebied van milieueffecten. Op 25 juli 2012 heeft Brabant Water daartoe een brief gestuurd aan Cuadrilla. Minister Kamp heeft dit voorstel nu gelukkig overgenomen. Wel is het Brabantse drinkwaterbedrijf van mening dat er ook altijd locatiespecifieke milieueffectrapportages gemaakt moeten worden.

Completer beeld voor besluitvorming
Minister Kamp verwacht dat een definitief besluit over proefboringen medio 2014 genomen kan worden. Brabant Water gebruikt deze tijd voor het wetenschappelijk onderzoek. De resultaten zullen samen met het advies van de Commissie m.e.r. en de locatiespecifieke milieueffectrapportages een completer beeld geven van de mogelijke risico’s, onder andere voor het drinkwater.

Pagina overzicht

Brabant Water