Werken aan het leidingnet


Via een waterleidingnetwerk van ruim 18.000 kilometer brengen wij ons drinkwater bij u thuis. Om ervoor te zorgen dat er altijd vers kraanwater bij u uit de kraan komt, voeren wij continu onderhoudswerkzaamheden aan ons leidingnet uit.

 

Vernieuwen van het leidingnet

Ons waterleidingnet is grotendeels in de jaren vijftig aangelegd. De leidingen naderen de komende jaren het einde van hun levensduur.  Om een grote vervangingspiek in relatief korte tijd te voorkomen, gaan we het aantal te vervangen leidingen intensiveren: van 150 km naar 400 km waterleiding per jaar. 

 

Masterplan Vitalisatie

Het Masterplan Vitalisatie is een strategisch programma om de vernieuwing van het leidingnet proactief en planmatig aan te pakken. Zo gaan we te werk:

- De komende jaren vernieuwen wij wijk voor wijk de waterleidingen in de diverse Brabantse gemeenten.
- Wij kiezen voor de slimste aanpak en gebruiken de nieuwste technieken, zodat we de momenten waarop we de waterlevering moeten onderbreken zo kort mogelijk kunnen houden.
- Waar mogelijk werken we samen met de gemeente en nutsbedrijven, om overlast en maatschappelijke kosten zoveel mogelijk te beperken.

Lees wat het betekent als we in uw wijk het leidingnet vernieuwen.

 

Schoonspoelen van de leidingen 

Brabant Water spoelt de leidingen geregeld schoon. Door met veel druk een grote hoeveelheid water door de leidingen te pompen, komt er ijzerafzetting los van de binnenwand. Door dit doorspoelen kunt u tijdelijk water met een bruine kleur uit de kraan krijgen. Tijdens en vlak na de werkzaamheden kan korte tijd de druk op het waterleidingnet variëren. Ook kan het water tijdelijk een bruine kleur hebben. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid. Lees meer over bruin water.  

 

 

​​​​Bekijk actuele onderhoudswerkzaamheden in uw buurt.

 

Pagina overzicht

Brabant Water