Uitleg jaarafrekening


​Ieder jaar ontvangt u van ons uw jaarafrekening. In Mijn Brabant Water kunt u uw jaarafrekeningen bekijken en downloaden. Ook ziet u wanneer uw eerstvolgende jaarafrekening komt.

Bekijk uw jaarafrekening

 

Hoe werkt het?

Aan het einde van elk verbruiksjaar sturen wij een jaarafrekening. Hierop verrekenen wij het bedrag dat aan voorschotten is betaald met de kosten van het werkelijke verbruik. Het eventueel te veel of te weinig betaalde bedrag verrekenen wij met het eerstvolgende voorschot van het nieuwe verbruiksjaar.

De jaarafrekening bestaat uit:

  • waterverbruik: het bedrag voor het aantal kubieke meters (m3) drinkwater dat u hebt verbruikt.
  • vastrecht: het bedrag voor het onderhoud van het leidingnet en uw watermeter.
  • rijks- en provinciale belastingen: de rijks- en provinciale belastingen maken onderdeel uit van de totale drinkwaterprijs. 
  • btw: belasting toegevoegde waarde.
  • voorschotten: de bedragen die u per maand of per kwartaal betaald hebt.

En in een aantal gemeenten ook:

Bekijk voorbeeld van een jaarafrekening.

 

Hoe berekenen wij de tarieven op uw jaarafrekening?

Een verbruiksjaar hoeft niet gelijk te lopen met een kalenderjaar. Het bedrag op de jaarafrekening kan dus worden berekend aan de hand van tarieven van twee verschillende jaren

Voorbeeld berekening tarieven
 Als u in november 2018 de jaarafrekening ontvangt, dan zijn in deze rekening de maanden november en  december van 2017 opgenomen en de maanden januari tot en met oktober van 2018.   

 De berekening is dan als volgt:​
 2/12 x tarief 2017 + 10/12 x tarief 2017​​8 x aantal m3 drinkwater dat u hebt verbruikt.

 Bekijk ook onze drinkwatertarieven.

Pagina overzicht

Brabant Water