Uitleg jaarafrekening


​Ieder jaar ontvangt u van ons uw jaarafrekening. In Mijn Brabant Water kunt u uw jaarafrekeningen bekijken en downloaden. Ook ziet u wanneer uw eerstvolgende jaarafrekening komt.

Bekijk uw jaarafrekening

 

Opbouw jaarafrekening

De jaarafrekening bestaat uit:

  • waterverbruik: het bedrag voor het aantal kubieke meters (m3) drinkwater dat u hebt verbruikt.
  • vastrecht: het bedrag voor het onderhoud van het leidingnet en uw watermeter.
  • rijks- en provinciale belastingen: de rijks- en provinciale belastingen maken onderdeel uit van de totale drinkwaterprijs. 
  • btw: belasting toegevoegde waarde.
  • voorschotten: de bedragen die u per maand of per kwartaal betaald hebt.

En in een aantal gemeenten ook:

Bekijk voorbeeld van een jaarafrekening.

 

Berekening tarieven op uw jaarafrekening

Het verbruiksjaar hoeft niet gelijk te lopen met een kalenderjaar. De kans is dan ook groot dat het bedrag op uw jaarafrekening berekend wordt aan de hand van tarieven uit twee verschillende jaren.  Het tarief wordt dan naar evenredigheid vastgesteld. Dus een aantal maanden tegen het tarief van vorig jaar en een aantal tegen het tarief van het huidige jaar.

Voorbeeld berekening tarieven
 Als u in november 2017 de jaarafrekening ontvangt, dan zijn in deze rekening de maanden november en  december van 2016 opgenomen en de maanden januari tot en met oktober van 2017.   

 De berekening is dan als volgt:​
 2/12 x tarief 2016 + 10/12 x tarief 2017​​​ x aantal m3 drinkwater dat u hebt verbruikt.

 Bekijk ook onze drinkwatertarieven.

Pagina overzicht

Brabant Water