Lukt het u niet om een rekening te betalen? Dat kan gebeuren. Brabant Water biedt u verschillende oplossingen:

Betalingsregeling 

Hebt u van ons een jaar- of eindrekening ontvangen? Deze kunt u in termijnen betalen. Neemt u dan contact met ons op. 

Uitstel van betaling 

Hebt u iets meer tijd nodig? Neemt u dan contact met ons op. 

Schuldhulpverlening

Voor meer informatie over schuldhulpverlening bij financiële problemen kunt u terecht op de websites nvvk en schulden.nl.

U kunt ook contact opnemen met:

  • de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente;
  • de Kredietbank of Stadsbank;
  • een andere organisatie die bij de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) is aangesloten.

Wilt u dat wij uw gegevens doorgeven? Wij kunnen voor u contact opnemen met een schuldhulpverlenende organisatie. Hiervoor hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. U kunt uw brief sturen naar:

Brabant Water
Afdeling Klant Support
Postbus 1068
5200 BC 's-Hertogenbosch

Hebben wij uw brief ontvangen? Dan geven wij uw naam, adres, klantnummer en de hoogte van uw schuld door aan de gemeente of de organisatie die uw gemeente ondersteunt bij schuldhulpverlening. Deze instantie neemt daarna contact met u op.

Gegevens delen met de gemeente

Staat er een bedrag bij ons open? En hebt u na het bezoek van onze incasseerder nog niet betaald? Dan geven wij uw persoonlijke gegevens door aan de gemeente. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Wilt u niet dat wij uw gegevens doorgeven? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken via bovenstaand postadres. Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan geven wij uw gegevens niet meer door aan de gemeente.

Veelgestelde vragen

Mijn betalingskenmerk wordt niet herkend. Wat nu?

Bent u door uw bank verplicht om een betalingskenmerk te vermelden bij uw betaling? En hebt u geen acceptgirokaart van ons ontvangen waar dit kenmerk op staat? Neemt u dan contact met ons op. Dan ontvangt u van ons het juiste betalingskenmerk. 

Is een betalingskenmerk niet verplicht? Wilt u dan uw factuurnummer en/of klantnummer in de omschrijving zetten? U vindt uw klantnummer aan de rechterkant van uw rekening. Het factuurnummer begint altijd met FAC en dan 10 cijfers.

Ik heb ernstige gezondheidsproblemen. Hoe kan ik afsluiting voorkomen?

Als u uw waterrekening niet betaalt, kunnen wij uw water afsluiten. Wij sluiten uw water niet af als u of een huisgenoot zeer ernstige gezondheidsproblemen heeft. Volgens de wet hebt u dan een verklaring nodig van een niet-behandelend arts. Deze arts moet verklaren dat door het afsluiten van water zeer ernstige gezondheidsproblemen kunnen ontstaan.

Hebt u een medische verklaring?
Is er een mogelijkheid dat wij uw water afsluiten en staat uw gezondheidssituatie dat niet toe? Vraag dan een onafhankelijke arts een verklaring op te stellen via het daarvoor bestemde formulier. Daarna kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Bekijk het formulier medische verklaring (pdf, 68,1 kB)

Mag de huisarts een medische verklaring afgeven?
Nee, de medische verklaring moet afkomstig zijn van een niet-behandelend arts.

Wie betaalt een medische verklaring?
U moet de kosten van de medische verklaring zelf betalen.