Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. Dit grondwater is goed beschermd in de bodem. Het drinkwater dat u van Brabant Water krijgt, is betrouwbaar. Het voldoet aan zeer strenge eisen en normen, waardoor het voor iedereen veilig is om te drinken. Het moet zelfs aan strengere eisen voldoen dan bronwater uit flessen. Ook zijn we iedere dag bezig met de toekomst. Zodat het drinkwater niet alleen nu, maar ook in de toekomst veilig en betrouwbaar blijft. Dat begint met het beschermen van onze bronnen, zodat het grondwater dat nu van hoge kwaliteit is, dat ook over tientallen jaren is. 

Continu onderzoek

Brabant Water onderzoekt het drinkwater voortdurend. Het wordt vaker en op meer stoffen onderzocht dan bijvoorbeeld mineraalwater. Voor zo’n 65 stoffen is in de wet de maximale hoeveelheid vastgesteld. We zorgen er dagelijks voor dat uw drinkwater daar ruim onder blijft. Waar mogelijk leveren we een betere kwaliteit dan de normen voorschrijven.

Ook onderzoekt het geaccrediteerde waterlaboratorium Aqualab Zuid dagelijks uw drinkwater. Dit onderzoeken zij op onder meer ziekteverwekkende bacteriën, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Hierbij zijn de normen uiteraard heel streng.

Actie bij afwijking

Gewoonlijk is er op de kwaliteit van het drinkwater niets aan te merken. Vinden we toch een verhoogde concentratie van een bepaalde stof? Dan wachten we niet tot de maximaal toegestane norm is bereikt. Bij iedere afwijking van de normale waarden nemen we actie. Zo kan het voorkomen dat we u uit voorzorg een kookadvies geven.

Meer informatie over een kookadvies

Uw bijdrage aan veilig drinkwater

Brabant Water waakt over uw water: van de bron tot aan uw watermeter. U mag erop rekenen dat het water dat bij u binnenkomt voldoet aan alle wettelijke eisen. Daarna is het aan u om met even veel zorg met het water om te gaan. Hier adviseren wij u graag over. 

Lees wat uw bijdrage aan veilig drinkwater is

Ook interessant