Wij wensen u sterkte met het verlies. Wilt u de overeenkomst voor levering van drinkwater stopzetten of tijdelijk laten doorgaan? Of wilt u de overeenkomst op uw naam zetten? Hieronder leest u meer over de mogelijkheden. 

U kunt een overlijden snel en eenvoudig doorgeven via onderstaand formulier. Er zijn drie mogelijkheden:

1.   Overeenkomst levering drinkwater opzeggen

Wilt u de levering van drinkwater stopzetten? Bijvoorbeeld omdat de woning is verkocht of de huur is opgezegd? Zeg dan de overeenkomst van de overledene op.

2.   Overeenkomst levering drinkwater tijdelijk door laten gaan

Wilt u dat de overeenkomst voor de levering van drinkwater op het adres van de overleden persoon tijdelijk doorgaat? Bijvoorbeeld omdat de woning nog niet verkocht of verhuurd is? Dat kan. We houden de overeenkomst dan tijdelijk aan. We sturen berichten en rekeningen dan op naam van de overledene naar uw adres. Dat noemen we het ‘erven adres’.

3.   Naam op overeenkomst aanpassen

Blijft u op hetzelfde adres wonen? Dan kunt u de overeenkomst van de overleden persoon overnemen. Wij zetten de overeenkomst dan op uw naam.

Formulier Overlijden Doorgeven

Gegevens overledene

Is de woning van de overledene een huurwoning of koopwoning?

Nieuwe gegevens

Uw gegevens

Aanhef*
Aanhef*

Fijn als u uw telefoonnummer doorgeeft. Dan kunnen wij u bellen als wij nog vragen hebben over uw bericht. 

Eindafrekening

Let op: de afmelding kunnen wij alleen verwerken als u hierboven de eindmeterstand doorgeeft. Ligt datum van de sleuteloverdracht nog in de toekomst? Dan kunt u de meterstand later doorgeven. 

Verzendwijze eindrekening
Verzendwijze communicatie
Is het pand tijdelijk onbewoond?

Bij een onbewoond pand passen wij het voorschot aan. 

Wilt u nog andere gegevens wijzigen?
Betaalwijze