Onze drinkwatertarieven voor 2024 zijn bekend. Op deze pagina leest u meer over de opbouw van het tarief en het vastrecht. In de vergelijkmodule geven wij een gemiddeld verbruik van een huishouden. U kunt hier uw huishouden vergelijken met anderen. 

Tarief per 1.000 liter water (m³)

Vanaf 1 januari 2024 betaalt u € 1,25 voor 1.000 liter water (per kuub/m³). Dit is inclusief Belasting op Leidingwater (BoL), Provinciale grondwaterheffing, kosten van Brabant Water en BTW. Let op: dit tarief geldt tot 300 kuub. Tarieven die gelden voor verbruik van meer dan 300 kuub vindt u in de tarieven pdf op deze pagina. 

Wilt u meer weten over het drinkwatertarief? Download de pdf onder de tabel. 

Drinkwatertarief

Waterverbruik t/m 300 m3

2024 incl. 9% btw

€ 1,25

Opbouw tarief

Het drinkwatertarief is opgebouwd uit 4 delen. Let op: In onze communicatie gebruiken wij bedragen met twee cijfers achter de komma. Dat is overzichtelijker en leest prettiger. In werkelijkheid rekenen we met vier cijfers achter de komma. Om die reden kan het helaas voorkomen dat, wanneer u de cijfers optelt, het totale eindbedrag iets afwijkt.

€ 1,25

Per 1.000 liter/m³
Kosten Brabant Water €0,68

Dit zijn variabele kosten die Brabant Water maakt. Denk o.a. aan productie en distributie (het oppompen, zuiveren en transporteren) van het drinkwater.

Belasting op Leidingwater (BoL) €0,42

Wij brengen u Belasting op Leidingwater (BoL) in rekening over het geleverde water. Dit is een milieubelasting die door de Rijksoverheid is opgelegd. Wij hebben geen invloed op de BoL. Meer informatie leest u op deze pagina.

BTW (9%) €0,10

U betaalt belasting over uw drinkwater op last van de overheid. Het btw tarief is 9%. De hoogte van deze belasting is door de overheid bepaald en moeten alle waterbedrijven in Nederland toepassen.

Provinciale grondwaterheffing €0,04

De opbrengst uit de Provinciale grondwaterheffing gebruikt de provincie om uiteenlopende taken op het gebied van het waterbeheer in Brabant te bekostigen.

Vastrecht

Het vastrecht is een jaarlijks bedrag voor de levering van drinkwater en het onderhoud van ons waterleidingnetwerk. Wij berekenen het vastrecht vanaf de dag dat u de aansluiting ter beschikking hebt.

Vastrecht

Kosten per jaar

2024 incl. 9% btw

€ 82,67

Voorschot per huishouden

Het voorschot is een geschat maandelijks bedrag dat u betaalt op basis van verwacht waterverbruik. Jaarlijks wordt het verrekend met de werkelijke kosten. Een te laag voorschot betekent dat u aan het eind van het jaar moet bij betalen. 

In onderstaande vergelijkmodule geven wij een gemiddeld verbruik van een huishouden. Eventuele gemeentelijke en/of waterschapsheffingen zijn hierin niet meegenomen. Aan deze vergelijkmodule kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op: uw voorschot passen wij niet automatisch aan! 
Pas op het moment dat wij uw jaarrekening opmaken, berekenen wij uw nieuwe voorschot op basis van de tarieven van 2024. Ontvangt u halverwege of eind 2024 uw jaarrekening? Dan is (bij hetzelfde verbruik) uw huidige voorschot waarschijnlijk iets te laag, omdat de tarieven iets zijn gestegen. Uiteraard kunt u zelf uw voorschot verhogen.

1 persoon Gem. jaarverbruik per m³
€ 1.21 Per maand incl. 9% BTW
2023
€ 1.25 Per maand incl. 9% BTW
2024
Wijzig je voorschot

Veelgestelde vragen

Waarom gaat de drinkwaterprijs omhoog?

Het drinkwatertarief stijgt in 2024 zo'n 4% ten opzichte van 2023. Dit komt overeen met de verwachte inflatie van 4% in 2024. 

Hoe is mijn voorschot opgebouwd?

Uw voorschot kan opgebouwd zijn uit de volgende onderdelen:

  • Brabant Water; dit bestaat uit een gedeelte vastrecht en gedeelte waterverbruik.
  • Rijks- en provinciale belastingen; dit bestaat uit rijksbelasting op leidingwater en provinciale grondwaterheffing.
  • Waterschapsheffingen; woont u in het verzorgingsgebied van Waterschap De Dommel? Dan brengt het waterschap zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen via onze jaarrekening bij u in rekening.
  • Gemeentelijke heffingen; sommige gemeentes brengen de belastingen bij u in rekening via Brabant Water. Afhankelijk van uw gemeente kan het gaan om rioolheffing, afvalstoffenheffing en diftar.
  • Btw; voor drinkwater geldt het lage btw-tarief van 9%.
Moet ik mijn voorschot verhogen?

Uw voorschot passen wij niet automatisch aan. Pas op het moment dat wij uw jaarrekening opmaken, berekenen wij uw nieuwe voorschot op basis van de tarieven van 2024.  Ontvangt u halverwege of eind 2024 uw jaarrekening? Dan is (bij hetzelfde verbruik) uw huidige voorschot te laag. Uiteraard kunt u zelf uw voorschot verhogen. Wilt u uw voorschot verhogen? Ga dan naar Mijn Brabant Water

Mag ik mijn jaarrekening in termijnen betalen?

Lukt het u niet om een rekening te betalen? Dat kan gebeuren. Wij bieden u verschillende oplossingen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. Wij helpen u graag. 

Hoe is het drinkwatertarief opgebouwd?

Ons drinkwatertarief bestaat uit:


Vastrecht

Dit is een vast bedrag per jaar als vergoeding voor de kosten die wij maken voor het onderhoud van het leidingnet, de aansluitleiding en de watermeter, en de productie van drinkwater. 

Waterverbruik
De prijs voor waterverbruik bestaat voor bijna de helft uit de kosten voor het water dat u gebruikt hebt​ en voor de rest uit belastingen:

  • Belasting op Leidingwater (BoL) – een belasting van ​de Rijksoverheid;
  • provinciale grondwaterbelasting;
  • btw (9%).

Voorwaarden

Wij hebben onze voorwaarden vastgelegd in de Algemene voorwaarden drinkwater en de Aansluitvoorwaarden drinkwater. 

Lees meer over onze voorwaarden