Onze drinkwatertarieven voor 2023 zijn bekend. Voor een gemiddeld Brabants gezin stijgt de rekening voor drinkwater met ongeveer € 2,30 per maand. Deze tariefstijging komt vooral door de toegenomen kosten voor de energie die nodig is om drinkwater uit de kraan te laten komen. Ook voor de zakelijke gebruikers stijgen de kosten voor het drinkwater.

Dit zijn onze tarieven voor 2023

  • ​​​​In 2023 is het drinkwatertarief € 0,72 voor 1.000 liter (1 m³) drinkwater inclusief Provinciale grondwaterheffing.
  • Dit is exclusief € 0,38 Belasting op Leidingwater (BoL) en 9% btw.
  • Inclusief deze belastingen betaalt u € 1,21 voor 1.000 liter (1 m³) water bij huishoudelijk verbruik (minder dan 300 m³ drinkwater per jaar). 
  • Let op: tarieven die gelden voor verbruik van meer dan 300 m³ drinkwater per jaar, vindt u in de tarievenregeling 2023 (pdf).

Bekijk de Tarievenregeling 2023 (pdf)

Wilt u de tarieven van 2022 inzien? Bekijk dan hieronder de Tarievenregeling 2022.

Bekijk de Tarievenregeling 2022 (pdf)

Prijs per m³ (1.000 liter) drinkwater
Waterverbruik en vastrecht

2023

Tarief excl. btw

2023

Tarief incl. btw

Waterverbruik t/m 300 m³*

€ 1,11

(incl. € 0,38 BoL)

€ 1,21
Vastrecht per jaar € 69,84 € 76,13

* Uitgaande van 1 WOZ- eenheid.

Rekenvoorbeelden van het voorschot

Hieronder vindt u een paar voorbeelden wat de tariefswijziging kan betekenen voor uw voorschot. Wat betaalde u in 2022 en wat gaat u betalen in 2023? 

  Waterverbruik en kosten

Bij een jaarverbruik van 70 m³ is uw voorschot voor het drinkwater in 2023 € 14,00 per maand. Dit was € 12,00 in 2022.*

Vastrecht                             € 5,82

Kosten voor uw verbruik  € 4,22

Belasting op leidingwater € 2,23

Btw (9%)                               € 1,10

Voorschot per maand       € 14,00 **
Per kwartaal                         € 42,00

Bij een jaarverbruik van 120 m³ is uw voorschot voor het drinkwater in 2023 € 19,00 per maand. Dit was € 16,00 in 2022.*

Vastrecht                              € 5,82

Kosten voor uw verbruik   € 7,24

Belasting op leidingwater  € 3,82

Btw (9%)                               € 1,52

Voorschot per maand       € 19,00 **
Per kwartaal                         € 57,00

Bij een jaarverbruik van 180 m³ is uw voorschot voor het drinkwater in 2023 € 25,00 per maand. Dit was € 20,00 in 2022.*

Vastrecht                              € 5,82

Kosten voor uw verbruik   € 10,86

Belasting op leidingwater  € 5,73

Btw (9%)                               € 2,02

Voorschot per maand       € 25,00 **
Per kwartaal                         € 75,00

Bij een jaarverbruik van 300 m³ is uw voorschot voor het drinkwater in 2023 € 37,00 per maand. Dit was € 30,00 in 2022.*

Vastrecht                              € 5,82

Kosten voor uw verbruik   € 18,10

Belasting op leidingwater  € 9,55

Btw (9%)                               € 3,01

Voorschot per maand       € 37,00 **

Per kwartaal                         € 111,00

* Eventuele gemeentelijke en/of waterschapsheffingen zijn niet meegenomen in het rekenvoorbeeld.
** Dit bedrag is afgerond naar boven.

Let op: uw voorschot passen wij niet automatisch aan! Pas op het moment dat wij uw jaarrekening opmaken, berekenen wij uw nieuwe voorschot op basis van de tarieven van 2023. Ontvangt u halverwege of eind 2023 uw jaarrekening? Dan is (bij hetzelfde verbruik) uw huidige voorschot te laag. Uiteraard kunt u zelf uw voorschot verhogen.

Wilt u uw voorschot verhogen? Ga dan naar Mijn Brabant Water. 

Ik wil mijn voorschot verhogen via Mijn Brabant Water

Opbouw drinkwatertarief 2023:

druppel met drinkwatertarief 2023

In onze communicatie gebruiken wij bedragen met twee decimalen. Dat is overzichtelijker en leest prettiger. In werkelijkheid rekenen we met vier cijfers achter de komma. Om die reden kan het helaas voorkomen dat, wanneer u de cijfers optelt, het totaal een cent afwijkt.

Voorwaarden

Wij hebben onze voorwaarden vastgelegd in de Algemene voorwaarden drinkwater en de Aansluitvoorwaarden drinkwater. 

Lees meer over onze voorwaarden

Veelgestelde vragen

Waarom gaat de drinkwaterprijs omhoog?

Dit komt vooral door de hoge energiekosten. In Brabant ligt meer dan 18.000 kilometer aan waterleidingen. Onze pompen en zuiveringsinstallaties draaien 24 uur per dag om het drinkwater naar uw kraan te brengen. Hier is veel energie voor nodig. Alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en dus ook Brabant Water hebben last van die hoge energiekosten. 

Waar gebruiken jullie de extra inkomsten van de gestegen tarieven voor?

Brabant Water heeft geen winstoogmerk. Wij mogen alleen een tarief rekenen dat dekkend is voor de kosten. Helaas zijn ook onze energiekosten toegenomen, waardoor wij genoodzaakt zijn de tarieven te verhogen.

Bekijk onze drinkwatertarieven

Moet ik mijn voorschot verhogen?

Voor een gemiddeld Brabants gezin stijgt de rekening voor drinkwater met ongeveer € 2,30 per maand. Uw voorschot passen wij niet automatisch aan. Pas op het moment dat wij uw jaarrekening opmaken, berekenen wij uw nieuwe voorschot op basis van de tarieven van 2023.  Ontvangt u halverwege of eind 2023 uw jaarrekening? Dan is (bij hetzelfde verbruik) uw huidige voorschot te laag. Uiteraard kunt u zelf uw voorschot verhogen. Wilt u uw voorschot verhogen? Ga dan naar Mijn Brabant Water

Hoe is het drinkwatertarief opgebouwd?

Ons drinkwatertarief bestaat uit:


Vastrecht

Dit is een vast bedrag per jaar als vergoeding voor de kosten die wij maken voor het onderhoud van het leidingnet, de aansluitleiding en de watermeter en de productie van drinkwater. 

Waterverbruik
De prijs voor waterverbruik bestaat voor bijna de helft uit de kosten voor het water dat u gebruikt hebt​ en voor de rest uit belastingen:

  • Belasting op Leidingwater (BoL) – een belasting van ​de Rijksoverheid;
  • provinciale grondwaterbelasting;
  • btw (9%).
Mag ik mijn jaarrekening in termijnen betalen?

Lukt het u niet om een rekening te betalen? Dat kan gebeuren. Wij bieden u verschillende oplossingen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. Wij helpen u graag.