Een keer per jaar ontvangt u de jaarafrekening. Hierop brengen wij u de totale waterkosten in rekening. ​​U hoeft deze kosten niet in één keer te betalen. In plaats daarvan betaalt u gedurende het jaar voorschotten. De hoogte van uw voorschot berekenen wij aan de hand van uw (verwachte) jaarverbruik. 

Zo is uw voorschot opgebouwd

Op uw jaarrekening ziet u precies hoe uw voorschot is opgebouwd. Uw voorschot kan opgebouwd zijn uit de volgende onderdelen:

 • Brabant Water; dit bestaat uit een gedeelte vastrecht en gedeelte waterverbruik.
 • Rijks- en provinciale belastingen; dit bestaat uit belasting op leidingwater en provinciale grondwaterheffing.
 • Btw; voor drinkwater geldt het lage btw-tarief van 9%.

Woont u in het verzorgingsgebied van Waterschap De Dommel? Dan brengt het waterschap zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen via onze jaarafrekening bij u in rekening;

 • Waterschapsheffingen.

Sommige gemeenten brengen de belastingen bij u in rekening via Brabant Water. Afhankelijk van uw gemeente kan het gaan om rioolheffing, afvalstoffenheffing en diftar;

 • Gemeentelijke heffingen.

Zo berekenen wij uw voorschot

Elk jaar geeft u uw watermeterstand aan ons door. Zo krijgen wij een beeld van uw drinkwaterverbruik. Op basis van uw verbruik in voorafgaande periodes schatten wij uw verbruik voor het komende jaar. Hebt u nog geen verbruiksverleden? Dan maken wij een schatting van het verwachte totaalbedrag van uw jaarrekening. Uw voorschot is het geschatte totaalbedrag gedeeld door het aantal termijnen dat u betaalt. Wijzigen de tarieven? Wij passen niet automatisch uw voorschot aan! U kunt zelf uw voorschot wijzigen.

Zo betaalt u uw voorschot 

U kunt kiezen op welke manier u uw voorschot wilt betalen:

 • Per maand of per kwartaal via een  automatische incasso.
 • Per kwartaal via  iDEAL. U ontvangt dan een e-mail van ons.

Via Mijn Brabant Water geeft u uw voorkeur aan. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij passen het graag voor u aan.

Ga naar Mijn Brabant Water

Geeft u geen voorkeur aan ons door? Dan ontvangt u elk kwartaal een iDEAL-betaalverzoek per e-mail of brief. 

Wilt u uw voorschotbedrag wijzigen? 

Via Mijn Brabant Water kun u heel eenvoudig uw voorschot verhogen. Bijvoorbeeld omdat u meer waterverbruikende apparaten in huis hebt, of omdat u met meer mensen in de woning woont.

Wilt u uw voorschot juist verlagen? Bent u bijvoorbeeld met minder personen in de woning gaan wonen? Neem dan contact met ons op. 

Meer informatie over uw jaarrekening

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik bijbetalen terwijl mijn waterverbruik niet is toegenomen?

Dit is meestal het gevolg van Watersysteemheffing Ingezetenen. Deze heffing van Waterschap De Dommel betaalt u altijd pas op uw jaarafrekening. Wij mogen de heffing niet automatisch meenemen in de berekening van uw voorschot. Daarom kan het gebeuren dat u ondanks een lager verbruik toch een bedrag bijbetaalt en dat uw nieuwe voorschot lager uitvalt.

Hoe kan ik een bijbetaling voorkomen? Dit kan heel eenvoudig door uw voorschot zelf te verhogen via Mijn Brabant Water.

Waarom verlagen jullie mijn voorschot terwijl ik moet bijbetalen?

Dit is meestal het gevolg van Watersysteemheffing Ingezetenen. Deze heffing van Waterschap De Dommel betaalt u altijd pas op uw jaarafrekening. Wij mogen de heffing niet automatisch meenemen in de berekening van uw voorschot. Daarom kan het gebeuren dat u ondanks een lager verbruik toch een bedrag bijbetaalt en dat uw nieuwe voorschot lager uitvalt.

Hoe kan ik een bijbetaling voorkomen? Dit kan heel eenvoudig door uw voorschot zelf te verhogen via Mijn Brabant Water.

Wanneer schrijven jullie mijn voorschot af?

Uw voorschot schrijven wij altijd de eerste werkdag van elke maand af van uw IBAN. Er is één uitzondering:

 • Uw voorschot voor de maand januari schrijven wij een aantal dagen later af van uw IBAN.
Mijn pand is onbewoond / staat leeg. Kan ik mijn voorschot aanpassen?

Ja, dat kan. Staat uw pand langer dan drie maanden leeg? Dan verlagen wij uw voorschot. Neemt u hiervoor contact met ons op. Houdt de datum van leegstand en de bijbehorende meterstand bij de hand. 

Hoe berekenen jullie het gedeelte diftar in mijn voorschot?

Wij baseren uw voorschot op het aantal keren dat u uw container hebt laten legen in het afgelopen verbruiksjaar. Hebben wij van u nog geen jaarafrekening met die informatie? Dan gaan wij uit van een standaard aantal ledigingen. Zo voorkomen wij dat u moet bijbetalen op uw jaarafrekening. Onze berekening is afhankelijk van de afgelopen verbruiksperiode.

 • Is de afgelopen verbruiksperiode korter dan 183 dagen? Dan bepalen wij uw voorschot op basis van een standaard aantal ledigingen.
 • Is de afgelopen verbruiksperiode langer dan 183 dagen maar korter dan 334 dagen? Dan rekenen wij het aantal ledigingen in deze periode om naar een aantal ledigingen op basis van 365 dagen. Dit aantal gebruiken wij om uw voorschot te bepalen.
 • Is de periode langer dan 334 dagen? Dan bepalen wij uw voorschot op basis van het aantal ledigingen in deze periode.