De bronnen van ons drinkwater in de Brabantse bodem worden omgeven door maar liefst 1.600 hectare prachtig natuurgebied. Dit is de beste bescherming van ons Brabantse drinkwater. Daarom gaan we uiterst zuinig en zorgvuldig met deze gebieden om. We beheren deze waterwingebieden als natuurgebieden en leveren waar mogelijk een bijdrage aan de natuurwaarden. Een deel van deze bos- en natuurgebieden is opengesteld voor publiek voor een bijzondere wandeling. U loopt daar immers over uw drinkwater.

In totaal heeft Brabant Water 29 waterwingebieden, waarvan 85% is op opengesteld voor recreatie en wandelaars. Deze gebieden vindt u op onderstaande kaart. 

Bevorderen biodiversiteit

De veiligheid en kwaliteit van onze bronnen, nu en in de toekomst, staan voorop bij het beheer van onze natuurgebieden. Met wat extra aandacht en inspanning leveren we ook een positieve bijdrage aan flora, fauna en drinkwaterbronnen. Zo werken we aan onderzoek en monitoring met betrekking tot duurzaam terreinbeheer. Dit doen we samen met de omgeving; natuurbeheerders, gemeenten, natuurorganisaties en omwonenden. 

Lees hier hoe we biodiversiteit bevorderen

Wandelen in bijzondere gebieden

Veel van onze waterwingebieden zijn bijzondere stukjes ongerepte natuur. Mooie gevarieerde bossen met verschillende Hollandse boomsoorten en hooiweiden, heide, vennen, stuifzanden en ruigten.

Wandelen in onze waterwingebieden

Onze inspanningen om betrouwbaar drinkwater te leveren hebben mogelijk effect op het watersysteem en haar omgeving. Daar gaan we (natuurlijk) bewust en verantwoord mee om. Samen met natuur- en waterpartners combineren we waterwinning optimaal met natuurontwikkeling.

Lees hier hoe we dat doen (pdf, 3 MB)