De bronnen van ons drinkwater in de Brabantse bodem worden omgeven door maar liefst 1.600 hectare prachtig natuurgebied. Dit is de beste bescherming van ons Brabantse drinkwater. Daarom gaan we uiterst zuinig en zorgvuldig met deze gebieden om. We beheren deze waterwingebieden als natuurgebieden en leveren waar mogelijk een bijdrage aan de natuurwaarden. Een deel van deze bos- en natuurgebieden is opengesteld voor publiek voor een bijzondere wandeling. U loopt daar immers over uw drinkwater.

Bevorderen biodiversiteit

De veiligheid en kwaliteit van onze bronnen, nu en in de toekomst, staan voorop bij het beheer van onze natuurgebieden. Met wat extra aandacht en inspanning leveren we ook een positieve bijdrage aan flora, fauna en drinkwaterbronnen. Zo werken we aan onderzoek en monitoring met betrekking tot duurzaam terreinbeheer. Dit doen we samen met de omgeving; natuurbeheerders, gemeenten, natuurorganisaties en omwonenden. 

Wandelen in bijzondere gebieden

Veel van onze waterwingebieden zijn bijzondere stukjes ongerepte natuur. Mooie gevarieerde bossen met verschillende Hollandse boomsoorten en hooiweiden, heide, vennen, stuifzanden en ruigten.

Ook interessant