Brabant Water levert het beste drinkwater tegen een betaalbare prijs. Dit doen we door te innoveren en ons continu te verbeteren.

Tarieven 2022

  • ​​​​In 2022 is het drinkwatertarief € 0,48 voor 1.000 liter (1 m³) drinkwater inclusief Provinciale grondwaterheffing.
  • Dit is exclusief Belasting op Leidingwater (BoL) en 9% btw.
  • Inclusief deze belastingen betaalt u € 0,91 bij huishoudelijk verbruik (<300 m³ per jaar). 
  • Een gezin verbruikt gemid​deld 100 m³ drinkwater per jaar.
  • Let op: tarieven > 300 m³ vindt u in de tarievenregeling.

Bekijk hier de Tarievenregeling 2022 (pdf, 280 kb)

Wilt u de tarieven van 2021 inzien? Bekijk dan de Tarievenregeling 2021.

Bekijk de Tarievenregeling 2021 (pdf, 330 kb)

Prijs per m³ (1.000 liter) drinkwater in 2022
Waterverbruik en vastrecht Tarief excl. btw Tarief incl. btw
Waterverbruik t/m 300 m³* € 0,84 (incl. € 0,36 BoL) € 0,91
Vastrecht per jaar € 69,84 € 76,13

* Uitgaande van 1 WOZ- eenheid.

Opbouw drinkwatertarief bij minder dan 300 m³ per jaar:

In onze communicatie gebruiken wij bedragen met twee decimalen. Dat is overzichtelijker en leest prettiger. In werkelijkheid rekenen we met vier cijfers achter de komma. Om die reden kan het helaas voorkomen dat, wanneer u de cijfers optelt, het totaal een cent afwijkt.

Ons drinkwatertarief bestaat uit:

Vastrecht

Dit is een vast bedrag per jaar als vergoeding voor de kosten die wij maken voor het onderhoud van het leidingnet, de aansluitleiding en de watermeter en de productie van drinkwater. 

Waterverbruik

De prijs voor waterverbruik bestaat voor bijna de helft uit de kosten voor het water dat u gebruikt hebt​ en voor de rest uit belastingen:

  • Belasting op Leidingwater (BoL) – een belasting van ​de Rijksoverheid
  • provinciale grondwaterbelasting ​
  • btw (9%)

Voorwaarden

Wij hebben onze voorwaarden vastgelegd in de Algemene voorwaarden drinkwater en de Aansluitvoorwaarden drinkwater.