Brabant Water levert het beste drinkwater tegen een betaalbare prijs. Dit doen we door steeds efficiënter te werken en ons continu te verbeteren.

Tarieven 2021

  • ​​​​In 2021 is het drinkwatertarief € 0,46 voor 1.000 liter (1 m³) drinkwater inclusief Provinciale grondwaterheffing.
  • Dit is exclusief Belasting op Leidingwater (BoL) en 9% btw.
  • Inclusief deze belastingen betaalt u € 0,89 bij huishoudelijk verbruik (<300 m³ per jaar). 
  • Een gezin verbruikt gemid​deld 100 m³ drinkwater per jaar.
  • Let op: tarieven > 300 m³ vindt u in de tarievenregeling.

Wilt u de tarieven van 2021 inzien? Bekijk dan de Tarievenregeling 2021.

Bekijk de Tarievenregeling 2021 (pdf, 330 kb)

Prijs per m³ (1.000 liter) drinkwater in 2021
Waterverbruik en vastrecht Tarief excl. btw Tarief incl. btw
Waterverbruik t/m 300 m³* € 0,82 (incl. € 0,35 BoL) € 0,89
Vastrecht per jaar € 69,84 € 76,13

* Uitgaande van 1 WOZ- eenheid.

Opbouw drinkwatertarief bij minder dan 300 m³ per jaar:

Ons drinkwatertarief bestaat uit:

Vastrecht

Dit is een vast bedrag per jaar als vergoeding voor de kosten die wij maken voor het onderhoud van het leidingnet, de aansluitleiding en de watermeter en de productie van drinkwater. 

Waterverbruik

De prijs voor waterverbruik bestaat voor bijna de helft uit de kosten voor het water dat u gebruikt hebt​ en voor de rest uit belastingen:

  • Belasting op Leidingwater (BoL) – een belasting van ​de Rijksoverheid
  • provinciale grondwaterbelasting ​
  • btw (9%)

Wilt u nog de tarieven 2020 inzien? Bekijk dan de Tarievenregeling 2020.

Bekijk de Tarievenregeling 2020 (pdf, 330 kb)

Voorwaarden

Wij hebben onze voorwaarden vastgelegd in de Algemene voorwaarden drinkwater en de Aansluitvoorwaarden drinkwater. 

 

0