De bronnen van ons drinkwater in de Brabantse bodem worden omgeven door maar liefst 1.600 hectare prachtig natuurgebied. Dit is de beste bescherming van ons Brabantse drinkwater. Reden genoeg om uiterst zuinig en zorgvuldig met deze gebieden om te gaan. Samen met natuur- en waterpartners combineren we daarom onze waterwinning optimaal met natuurontwikkeling.

Natuur als bescherming van drinkwater

Een natuurlijke omgeving heeft veel voordelen voor de waterkwaliteit. In de natuur komen, in tegenstelling tot landbouw- of bewoond gebied, geen vreemde stoffen in de bodem en dus in het grondwater terecht. Daarnaast zorgt veel biodiversiteit voor een gezonde bodem, waarin zand- en kleilagen het water grotendeels al zuiveren. We zorgen daarom goed voor onze natuurgebieden, zodat we nu en in de toekomst veilig en kwalitatief goed drinkwater hebben.

Bevordering biodiversiteit & natuurontwikkeling

Ons doel bij al onze gebieden is zorgen voor hoogwaardige en robuuste natuur. We bevorderen de biodiversiteit en ontwikkelen natuur die tegen een stootje kan. Dat is van groot belang met oog op het veranderd klimaat en voor de bescherming van onze bronnen. Per gebied bekijken we wat unieke en sterke punten zijn en hoe we dit verder kunnen verbeteren. Steeds vaker vinden we de samenwerking met Brabantse natuurpartners. Bijvoorbeeld door het beheer af te stemmen met onze buren. Maar ook door kennis en ervaring te delen met andere organisaties die bezig zijn met natuur.

Onze natuurprojecten

Wandelen in waterwingebieden

De bijzondere Brabantse natuur in onze waterwingebieden delen we graag met de inwoners van Brabant. Daarom is 85% van onze gebieden opengesteld voor recreanten en wandelaars en laten we zien waar ons water vandaan komt. Uiteraard gelden er wel strenge regels. Samen met lokale partijen hebben we wandelroutes uitgezet en gebundeld in een wandelgids. 

Onze wandelroutes

Robuust drinkwatersysteem

Door klimaatverandering, de versnelde waterafvoer en de steeds toenemende watervraag is het watersysteem niet langer in balans. Ook Brabant Water is gebruiker van dit watersysteem. Wij nemen daarom -samen met onze waterpartners- bewust de verantwoordelijkheid voor een gezond watersysteem en gaan daarbij verder dan onze wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en veilig drinkwater.

Op pad naar een robuust drinkwatersysteem