Brabant Water en de TU Delft (afdeling Watermanagement) gaan intensiever samenwerken op het gebied van innovatie voor het efficiënt gebruik van water. Tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarscongres voor de Nederlandse Watersector op 12 januari 2024 ondertekenden zij een ‘Letter of Intent’ (LOI).  

Nederland staat internationaal goed bekend als het gaat om het zuiveren van grondwater- en oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening. Maar voor industriewater wordt vaak nog naar andere landen gekeken. In Brabant liggen er op dit gebied grote kansen en daarom gaan de TU Delft en Brabant Water intensiever samenwerken. 

Uitwisselen talent en kennis 


Een belangrijke strategie van Brabant Water is innovatie op het gebied van drink- en afvalwater en het watersysteem. De TU Delft (afdeling Watermanagement) heeft de ambitie om vanuit wetenschappelijke kennis een bijdrage te leveren aan integrale watervraagstukken en -oplossingen. Concreet betekent de samenwerking enerzijds dat Brabant Water een beroep kan doen op talentvolle wetenschappers en anderzijds biedt het de TU Delft de kans om vanuit maatschappelijke vraagstukken nieuw en innovatief onderzoek te formuleren.


Foto: 
Brabant Water directeur Rob van Dongen ondertekende samen met Stefan Aarninkhof (Decaan Civiele Techniek en Geowetenschappen) de ‘Letter of Intent’. 
Op de achtergrond v.l.n.r.: Prof.dr.ir. Merle de Kreuk, Afdelingsvoorzitter Watermanagement, Prof.dr.ir. Luuk Rietveld, Hoogleraar sectie Gezondheidstechniek afdeling Watermanagement van de TU Delft. En Dr.ir. Amir Haidari, PhD en Dr. Jasper Verberk van Brabant Water.
 

ondertekening LOI