Brabant Water gaat 8 hectare grond nabij haar waterwingebied Roosendaal verpachten voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van een voedselbos. In deze pilot werken wij samen met de Stichting Voedselbosbouw Nederland en een lokaal kernteam van Roosendalers. Het voedselbos voorziet op duurzame wijze in de behoeften aan onder meer lekker en gezond voedsel en draagt bij aan de bescherming van het grondwater, de bron van ons drinkwater.

Het voedselbos wordt vakkundig ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Het zelfvoorzienende ecosysteem vraagt weinig onderhoud en beheer en verrijkt natuur en landschap met een grote biodiversiteit. Bovendien worden in het voedselbos geen (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit draagt bij aan een gezond bodem- en watersysteem, wat zorgt voor schoon grondwater, nu en in de toekomst.

Invulling duurzaam pachtbeleid

Voor de realisatie van het voedselbos sluiten we een contract met een pachter, die na de ontwikkelfase volledig verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie. Brabant Water geeft met de pilot een invulling aan haar duurzaam pachtbeleid, waarmee zij boeren wil stimuleren positieve maatregelen te nemen ter bevordering van bodem en natuur. Dit sluit aan bij onze bewuste keuze extra zorg voor de natuur te dragen.

Neem voor meer informatie over dit bericht contact op met:

Ook interessant

Meer lezen over