Brabant Water sluit zich aan bij het ambitiestatement ‘Duurzame gronduitgifte’. Net als de Provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de vier Brabantse waterschappen stellen wij voorwaarden aan pachters om het landbouwgebruik te verduurzamen.

Waarom verduurzamen

Gebruikers van landbouwgrond dragen zo bij aan het verbeteren van de bodemgesteldheid, het vergroten van de biodiversiteit en/of het verbeteren van de waterkwaliteit.

En een betere kwaliteit grondwater leidt daarmee tot schoon en betrouwbaar drinkwater in Brabant.

Voorwaarden

De basisvoorwaarden die wij stellen aan onze pachters is dat zij geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Daarnaast hebben we per pachter, op maat, aanvullende maatregelen voorgesteld.

Zorg voor natuur en bodem

Met het ambitiestatement ‘Duurzame gronduitgifte’ borgen we, ook voor landbouwgronden, onze zorg voor natuur en bodem. Brabant Water heeft 2200 hectare grond in haar bezit waarvan 20% is aangemerkt als landbouwgrond.

Ook interessant

Meer lezen over