Brabant Water maakt via VEI deel uit van het WaterworX-programma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de tien Nederlandse waterbedrijven. Samen met lokale partnerbedrijven in Afrika, Azië en Zuid-Amerika streeft WaterworX naar een duurzame toegang tot drinkwater voor 10 miljoen mensen in 2030. Brabant Water is binnen dit programma onder andere actief in Colombia.

Langdurige samenwerking

Brabant Water werkt samen met Aguas del Magdalena, het regionale waterbedrijf in de Magdalena department, en met Acuavalle. Dit is een publiek regionaal waterbedrijf verantwoordelijk voor de levering van drinkwater in 33 gemeenten en voor de riolering in 29 gemeenten in de Valle de Cauca.

Het doel van de samenwerking is een bijdrage leveren aan de leveringszekerheid en duurzaamheid van de (drink)watervoorzieningen. Het gaat hierbij onder andere om toegang tot innovatieve technologieën, procesverbeteringen, terugdringen van waterverliezen, opleiding van medewerkers en lange termijn strategische watervoorzieningsplannen zijn onderwerpen waarin men zich verder wil ontwikkelen. Om dit te realiseren is er behoefte aan kennis en expertise op bovenstaande vlakken. Voor Acuavalle is bovendien extra kennis en ervaring op het gebied van grondwater heel belangrijk.

Lekverliezen

De lekverliezen bij de lokale drinkwaterbedrijven daar zijn soms wel 70 procent. Ter vergelijking: bij Brabant Water is het lekverlies ongeveer 3 procent. Met de lokale drinkwaterbedrijven werken we aan een plan van aanpak om het lekverlies – en daarmee de negatieve gevolgen voor milieu en financiën – terug te dringen.

Kennis overdragen

Door deze samenwerking krijgt Brabant Water de mogelijkheid om onze kennis over te dragen en Acuavalle en Aguas del Magdalena te ondersteunen met het verbeteren van hun watervoorziening. Door de langdurige samenwerking bieden we daarnaast ruimte aan andere Nederlandse bedrijven om innovatieve technologieën te introduceren. Want de hele wereld heeft recht op net zo veilig en lekker drinkwater als in Nederland. 

Ook interessant