Drinkwater wordt vaak gezien als vanzelfsprekendheid. Neerslag valt op de grond, zakt steeds dieper in de bodem en komt in Brabant als drinkwater uit de kraan. We realiseren ons nauwelijks wat er bij het proces komt kijken om 24/7 betrouwbaar drinkwater te leveren. Door de groeiende drinkwatervraag en het veranderende klimaat moeten we anders naar de watervoorziening gaan kijken. Een watertransitie is essentieel en die gaan we samen met onze waterpartners aan.

Toekomstige watervoorziening

Langs vier sporen werkt Brabant Water toe naar een drinkwatersysteem dat tegen een stootje kan, dat ons wendbaar maakt en waarmee we risico's spreiden. Zo kunnen we nu en in de toekomst onze watervoorziening waarborgen.

1. Robuuste bronnen

Onze bronnen liggen verspreid op 32 plekken in de gehele provincie. Van nature zijn die bronnen van uitmuntende kwaliteit, met water dat soms eeuwenlang op natuurlijke wijze is gefilterd. Deze bronnen staan onder druk. Ze moeten beschermd worden zodat zij ook bruikbaar zijn in de toekomst. Extreem weer en de steeds stijgende watervraag hebben effect op de kwantiteit van het grondwater. Het is de kunst het regenwater zo lang mogelijk vast te houden, zodat het langzaam in de bodem kan infiltreren en tijd krijgt om onze bronnen aan te vullen. Daarnaast zien wij een toename van verontreinigingen, bijvoorbeeld meststoffen, bestrijdingsmiddelen en andere niet-wenselijke stoffen die effect hebben op de kwaliteit van het grondwater. We gebruiken liever geen technologische kunstgrepen om ons drinkwater ook in de verre toekomst zuiver te houden. Wat er niet in komt, hoeven we er ook niet uit te halen. De beste bescherming voor onze bron is de natuur. Natuur helpt het water vast te houden en houdt menselijke invloeden tegen. Daarom koesteren wij de natuur en stimuleren we biodiversiteit.

2. Optimalisatie van onze assets

Onze assets - de leidingen, waterproductiebedrijven, voorraadkelders en ons personeel -moeten klaar zijn voor de toekomst. Dit betekent dat we de komende jaren veel moeten investeren in de modernisering van ons materieel, maar ook in ons eigen personeel. We investeren in kennis die we zoveel mogelijk zelf in huis zullen halen.

3. Alternatieve bronnen

Voor het eerst in haar bestaan zoekt Brabant Water naar alternatieve bronnen om drinkwater van te maken. Dit onderzoek vindt de komende jaren plaats. Rivierwater, brak water, regenwater en/of zeewater behoren tot de opties. Uiteindelijk zien we in de toekomst alternatieve bronnen naast grondwaterbronnen bestaan. Over tien jaar zal 5-10% van het door ons geleverde drinkwater niet langer gemaakt zijn van grondwater.

4. Waterbesparing

De druk op onze bronnen moet omlaag. Daarom moeten we samen minder water gebruiken. We zetten bewust in op waterbesparing via drie lijnen. Allereerst kijken we naar ons eigen productieproces. We dringen niet alleen het spoelwaterverlies terug, maar zullen de komende jaren ook fors investeren in ons leidingnet en sensoren om lekkages te voorspellen en daarmee te voorkomen. Ten tweede verkennen we samen met industriële grootverbruikers de mogelijkheden van alternatief watergebruik. En tot slot zetten we campagnes in om de grootste groep afnemers, de 2,5 miljoen inwoners van Brabant, bewust te maken van hun watergebruik.

Ook interessant