Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. Onze grondwaterbronnen zijn van zeer goede kwaliteit. En dat willen we graag zo houden. Want hoe schoner het grondwater, hoe minder tijd en energie wij erin hoeven te steken om er lekker en hoogwaardig drinkwater van te maken. Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning voor het beschermen van onze grondwaterbronnen. Van uw drinkwater.

Waarom bescherming?

Eenvoudig uitgelegd: komt er vervuiling in de grond rondom onze waterwingebieden, de gebieden waar Brabant Water grondwater oppompt, dan stroomt dit met het regenwater binnen enkele jaren naar de grondwaterbronnen.

De bronnen van ons drinkwater in de Brabantse bodem worden omgeven door 1.600 hectare natuurgebied. Dit is de beste bescherming van ons Brabantse drinkwater. Daarom gaan we uiterst zuinig en zorgvuldig met deze gebieden om. We beheren de waterwingebieden als natuurgebieden en leveren waar mogelijk een bijdrage aan de natuurwaarden. In de gebieden om de waterwingebieden heen (grondwaterbeschermingsgebieden genoemd) wonen mensen en vindt bedrijvigheid plaats. Het is belangrijk om in een grondwaterbeschermingsgebied zo min mogelijk vervuiling te hebben.

Lees hier wat u kan doen om ons drinkwater schoon te houden

Wat doet Brabant Water?

De veiligheid en kwaliteit van onze waterbronnen heeft onze aandacht bij deze zaken:

1. Terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen

  • Schoon Water voor Brabant

Samen met de provincie Noord-Brabant, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), het Overlegplatform Duinboeren en de Brabantse waterschappen hebben we het stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant ontwikkeld.

  • Grootschalige samenwerking

Loonwerkers en telers van aardappelen, bomen en groente van de volle grond in heel Brabant werken mee om chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk uit het grond- en oppervlaktewater te weren. In elf grondwaterbeschermingsgebieden doen ook gemeenten, bedrijven en bewoners mee.

  • Advies

We geven gemeenten, agrarische bedrijven, recreatiebedrijven en bewoners advies over hoe ze minder bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken en stimuleren innovatieve oplossingen.

  • Duurzaam terreinbeheer

We onderhouden onze  eigen bedrijfsterreinen en natuurgebieden chemievrij.

2. Beheer waterwingebieden als natuurgebieden

Natuur biedt de beste bescherming voor onze grondstof, het grondwater. Daarom gaan wij zorgvuldig om met natuur en leveren waar mogelijk een bijdrage aan de natuur.