Na eerdere rapportages van het RIVM en de Rli onderstreept nu ook de Inspectie Leefomgeving Transport (ILT) de noodzaak tot actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen.

Drinkwater steeds schaarser

In de signaalrapportage ‘drinkwater steeds schaarser’ vraagt ILT aandacht voor het tekort aan geschikte drinkwaterbronnen, wat het op peil houden van voldoende reserves bemoeilijkt. Hierdoor worden drinkwaterreserves steeds schaarser. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat er altijd water uit de kraan komt, dreigt dit steeds minder het geval te zijn. De beschikbaarheid, bruikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan steeds meer onder druk.

Het is van belang dat provincies – vanuit hun zorgplicht uit de Drinkwaterwet – zorgen voor de noodzakelijke randvoorwaarden om de drinkwatervoorziening nu en in de toekomst veilig te stellen. Vewin-voorzitter Pieter Litjens: "Volgens de ILT blijkt dat de zorgplicht van overheden voor drinkwater nog onvoldoende doorslaggevend is in besluitvorming en niet de benodigde prioriteit krijgt. Zonder snelle actie dreigen er tekorten te ontstaan in steeds meer regio's bij het waarborgen van de drinkwatervoorziening, waardoor niet gegarandeerd is dat bijvoorbeeld nieuwe woningen altijd tijdig van drinkwater kunnen worden voorzien."

Lees hier het nieuwsbericht van Vewin

Extra capaciteit is noodzakelijk

Het dreigende drinkwatertekort raakt ook Brabant Water. Als drinkwaterbedrijf streven we naar een constante reserve van 10 procent van de totale capaciteit. Dit is bedoeld om extra vraag, vooral in droge en warme zomers, op te vangen, of als back-up als een bron (tijdelijk) niet beschikbaar is als gevolg van bijvoorbeeld technische problemen. Veel van onze bronnen draaien tegen de maximale capaciteit. Met name in Midden-Brabant is de situatie nijpend en in het westen van Brabant is de marge van 10 procent nauwelijks meer aanwezig. Dit maakt de continuïteit van de drinkwaterlevering kwetsbaar. 

Lees hier het artikel van BN de Stem

Aanvullende bronnen

Brabant Water onderzoekt in West-Brabant of het gebied ten noordoosten van Kruisland geschikt is om water uit de grond te halen voor drinkwater. Daarnaast is het noodzakelijk om te kijken naar nieuwe, aanvullende bronnen.

We onderzoeken daarom twee – voor Nederland – innovatieve oplossingen:

  1. Het maken van drinkwater uit brak grondwater, dat dieper ligt dan onze huidige bronnen.
  2. Het maken van drinkwater uit zeewater.

Lees meer over onze pilot brak grondwater