De Brabantse grondwaterpartners zetten samen stappen tegen verdroging, maar we hebben iedere Brabander nodig om de verdroging van Brabant tegen te gaan. Voor ons allemaal geldt: elke druppel telt.

Grondwater, daar moeten we het over hebben. Want het is van levensbelang voor onszelf, onze voedselproductie en onze natuur. Maar water is niet meer vanzelfsprekend. Dat hebben we afgelopen droge weken wel gemerkt, zelfs na zo'n nat voorjaar. Inmiddels telt in Brabant elke druppel.

Wij, de Brabantse grondwaterpartners, roepen alle Brabanders op om samen met ons ervoor te zorgen dat we meer regenwater vasthouden en minder grondwater gebruiken. Zo vullen we samen de grondwatervoorraad in Brabant weer aan.

Lees de volledige open brief