Goed drinkwater, 24/7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Drinkwaterbedrijven moeten daarvoor steeds meer inspanningen verrichten. Dat komt omdat de beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen, grond- en oppervlaktewater, onder toenemende druk staan. Daar is extra inzet voor nodig, óók van het nieuwe kabinet.

Watertransitie

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. De drinkwatersector pleit - samen met de waterschappen - voor een watertransitie, gericht op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert. Drinkwaterbedrijven staan daarbij voor grote opgaven en investeringen en vragen meer ruimte om die aan te pakken en te realiseren.

Nationaal Waterakkoord

Vewin, de brancheorganisatie van alle drinkwaterbedrijven, heeft tegen de achtergrond van deze uitdagingen aan informateur Mariëtte Hamer een aantal concrete voorstellen gedaan voor een 'waterparagraaf' in het Regeerakkoord.

Ook interessant