Gezond en voldoende water uit de kraan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren, is het nodig om meer water te kunnen produceren in West-Brabant. Daarom onderzoekt Brabant Water in afstemming met provincie Noord-Brabant of het gebied ten noordoosten van Kruisland in de nabije toekomst geschikt is om water uit de grond te halen voor drinkwater. Hiervoor vindt in 2022 een pompproef plaats. In januari starten de voorbereidingen.

Drinkwater voor nu en later

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei, nieuwbouw en toegenomen consumptie zien we dat de drinkwatervraag in Brabant groeit. Met name in West-Brabant verwacht Brabant Water in de nabije toekomst onvoldoende te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar drinkwater. Brabant Water zoekt daarom naar een passende drinkwaterbron, nadrukkelijk in goede balans met natuur, landbouw en omgeving. Tenslotte staat het grondwater onder druk en willen we de balans verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en wat we aanvullen en vasthouden. Daarom werkt Brabant Water voor heel Brabant samen met de waterpartners aan een duurzame watervoorziening voor de toekomst. Hierbij zetten we in op minder watergebruik en verkennen we het inzetten van andere bronnen dan zoet grondwater voor (drink)water.

Locatie

Afgelopen jaren heeft Brabant Water in afstemming met de provincie en gemeenten, natuur- en waterorganisaties gezocht naar een kansrijke locatie voor grondwaterwinning in West-Brabant. Er is gekeken naar een locatie waar de effecten op de omgeving minimaal zijn. Hieruit kwam de omgeving van Kruisland naar voren. Bij de Gastelseweg in Kruisland wordt het komende jaar onderzocht welke kansen en uitdagingen er liggen voor een potentiële drinkwaterwinning. 

Pompproef

Met een pompproef onderzoekt Brabant Water het komende jaar wat de effecten van een mogelijke waterwinning zijn en wat de grondwaterkwaliteit is in het gebied. De proefopstelling bestaat uit één onttrekkingsput op de hoofdlocatie nabij de Gastelseweg en elf diepe meetpunten op verschillende locaties binnen een straal van twee kilometer rondom de onttrekkingsput. Het zorgvuldig boren, installeren en afwerken van deze 250 meter diepe onttrekkingsput en meetpunten duurt ongeveer zes maanden. Het onttrekken en meten van grondwater vindt in het najaar plaats. Tijdens de pompproef wordt nauwelijks overlast verwacht. Op basis van de onderzoeksresultaten, ecologische analyses en belangen uit de omgeving wordt begin 2023 besloten of er een volgende stap wordt genomen richting een waterwingebied voor drinkwater. Omwonenden en belangenpartijen worden nauw betrokken.
 

Meer informatie over Kruisland

Een onttrekkingsput

Een foto van een onttrekkingsput

Een meetpunt

Een foto van een meetpunt