Op maandag 23 mei start drinkwaterbedrijf Brabant Water in Eindhoven, Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch de ‘Bewust met Water’ campagne. De stedelingen gebruiken per jaar zo’n 50.000 liter drinkwater per persoon. Vooral in de zomerperiode stijgt het watergebruik sterk. 

De campagne laat zien dat drinkwater een bijzonder, natuurlijk en lokaal product is. Via Facebook en Instagram krijgen Eindhovenaren, Tilburgers, Bosschenaren en inwoners van Breda te zien uit welk natuurgebied hun water komt. Het doel is om de stedelingen bewuster om te laten gaan met drinkwater. “Deze campagne moet ervoor zorgen dat we meer gevoel krijgen bij ons drinkwater” zegt Pyter Hiemstra, campagneleider bij Brabant Water. “We zijn er zo aan gewend geraakt dat water er altijd voor ons is, maar dat is niet vanzelfsprekend. Het is een bijzonder lokaal natuurproduct dat diep uit de ondergrond komt van de Brabantse natuurgebieden. Reden temeer dus om in huis heel bewust om te gaan met water.”

Watergebruik in huis
Brabanders gebruiken thuis gemiddeld 135 liter water per persoon per dag. Het meeste water in huis gaat op aan douchen, dat is zo’n 70 liter per keer. Dagelijks verdwijnt per persoon nog eens 33 liter in het toilet, bij het doorspoelen. De derde grote watergebruiker is de wasmachine, per wasje dat je draait, zo’n 54 liter. Jaarlijks telt alle verbruik op tot rond de 50.000 liter water per persoon. ‘Soms lijkt je eigen invloed beperkt’ rekent Hiemstra voor ‘Maar als iedereen 2 procent water bespaart, dan scheelt dat met alle Brabanders samen 2,5 miljard liter water per jaar. 

Minder is beter
Minder water gebruiken is dus altijd beter. Om daarbij te helpen is er de waterbespaarcheck, waar de campagne naartoe leidt. Met de bespaarcheck krijgt iedereen in een paar minuten persoonlijk advies op maat over waterbesparing in huis. Daarnaast zijn er tips voor bewuster watergebruik in de tuin. De campagne loopt tot in het najaar.

Watersysteem uit balans
Water is een zeer actueel thema. Het Brabantse watersysteem is uit balans, in periodes dat het veel regent voeren we in Brabant het regenwater te snel af waardoor er door de jaren heen steeds meer droogte ontstaat. Iedereen heeft daar last van. In Brabant wordt er samengewerkt met tal van instanties en overheden om daar verandering in te brengen en het water langer vast te houden. Dat water vasthouden is ook van belang voor het drinkwater. Er moet immers voldoende water de bodem inzakken om drinkwater te worden voor  toekomstige generaties.

Samenwerken in Brabant
De waterschappen, de boeren, de provincie, industrie, drinkwaterbedrijven, natuur- en milieuorganisaties werken in Brabant samen om de grondwatervoorraad te verbeteren. Doel is om het totale watersysteem beter in balans te krijgen. Hiervoor moet er meer water vastgehouden worden en moeten we minder water gebruiken. De waterpartijen hebben hier afspraken over gemaakt dat is vastgelegd in een convenant. Ook Brabant Water pakt daarbij haar verantwoordelijkheid. Door heel verantwoord om te gaan met het beschikbare grondwater en door haar klanten te helpen om bewuster om te gaan met het drinkwater. De ‘Bewust met Water’ campagne past binnen een langlopende inspanning van Brabant Water voor waterbesparing.

Meer informatie over de campagne is te vinden via:

Meer lezen over