Brabant Water werkt vanaf september 2021 tot eind februari 2022 in het waterwingebied de Klotputten aan natuurontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben we de drinkwaterwinning in dit gebied al geoptimaliseerd.

We ontwikkelen nieuwe natuur

De komende periode ontwikkelen we nieuwe, grondwaterafhankelijke natuur in het waterwingebied. Hiervoor graven we de landbouwgronden gedeeltelijk af, dempen we sloten en vormen we een klein stuk bos om. Hierbij hebben we voor ogen om het natuurlijk reliëf van het gebied terug te brengen en te versterken en om het grondwaterpeil weer tot aan maaiveld te brengen.

Dit levert het op

Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van een overgang van droge vegetatie, met wat heide in het zuiden, tot moeras langs de oever van de Dommel. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor, dat er bij hoog water in de Dommel meer ruimte is om dat water in het waterwingebied te bergen. Zodat de stad Eindhoven droge voeten houdt.

Dit merkt u van de werkzaamheden

  • Het waterwingebied blijft toegankelijk, alleen de locaties waar wij aan het werk zijn worden voor de veiligheid tijdelijk afgesloten.
  • Tijdens de renovatie zal het bouwverkeer in de omgeving tijdelijk toenemen op werkdagen. Het grootste deel van het verkeer zal via een tijdelijke toegang bij de High Tech Campus het gebied verlaten.
  • Om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden, clusteren we de werkzaamheden zoveel mogelijk en voeren we het werk gefaseerd uit.
  • Voor de continuïteit van de waterlevering hebben de werkzaamheden geen gevolgen. 

We doen dit samen met anderen

Deze natuurontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, gemeente Waalre en Natuurmonumenten.

 

Ook interessant