Op onze waterproductielocaties in Tilburg en Loosbroek nemen we in de zomer van 2023 de nieuwe spoelwaterterugwinunits (STU's) in gebruik. Deze installaties bevatten techniek waarmee de efficiëntie van ons zuiveringsproces verhoogd kan worden. Zo hoeven we minder grondwater op te pompen voor de productie van  ons drinkwater.

Wat levert het op?

Tijdens het zuiveringsproces vangen zandfilters stoffen als ijzer en mangaan op uit grondwater. Om deze filters schoon te spoelen wordt drinkwater gebruikt. Het spoelwater dat hierbij vrijkomt, bevat herbruikbare grondstoffen die worden teruggewonnen. Het water dat overblijft zakt tot op heden in de meeste gevallen weg in de bodem (infiltratie) of wordt afgevoerd richting oppervlaktewater zoals sloten of de Maas.

Met de inzet van STU’s kiezen wij nu – in lijn met ons streven naar zero waste en waterbesparing – bewust voor het vasthouden, zuiveren en hergebruiken van spoelwater. Het helpt ons om het kostbare grondwater volledig in te zetten voor het hoogste doel: drinkwater.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

  • Voor de continuïteit van de waterlevering hebben de werkzaamheden geen gevolgen. Ook tijdens de bouwperiode leveren we goed en betrouwbaar drinkwater.
  • Totdat de bouw van de STU’s volledig is afgerond, kan het (bouw)verkeer in de omgeving tijdelijk toenemen. Wij doen er alles aan om hinder te minimaliseren voor omwonenden en recreanten.

Wij hechten veel waarde aan de natuur in onze waterwingebieden en treffen daarom maatregelen om de aanwezige flora & fauna zo weinig mogelijk te verstoren.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De bouw is in volle gang. De verwachte oplevering van de STU’s vindt in de zomer van 2023 plaats. Na Tilburg en Loosbroek staan ook de STU’s in Eindhoven en Wouw op de planning voor de komende jaren.