Op onze waterproductielocaties in Tilburg en Loosbroek gaan we spoelwaterterugwinunits (STU's) inzetten. Hiermee kiezen we bewust voor het vasthouden, zuiveren en hergebruiken van spoelwater. Zodat het grondwater volledig gebruikt wordt voor drinkwater. 

Wat levert het op?

Tijdens het zuiveringsproces vangen zandfilters stoffen als ijzer en mangaan af uit grondwater. Om deze filters schoon te spoelen wordt drinkwater gebruikt. Het spoelwater dat hierbij vrijkomt, bevat duurzame en herbruikbare grondstoffen die grotendeels worden teruggewonnen op eigen terrein. Het water dat overblijft zakt tot op heden in de meeste gevallen weg in de bodem (infiltratie) of wordt afgevoerd richting oppervlaktewater zoals sloten of de Maas.

Met de inzet van STU’s kiezen wij nu – in lijn met ons streven naar zero waste - bewust voor het vasthouden, zuiveren en hergebruiken van spoelwater. Het helpt ons om het kostbare grondwater volledig in te zetten voor het hoogste doel: drinkwater.

Wat gaat er gebeuren?

Bij de waterproductiebedrijven in Tilburg en Loosbroek realiseren we STU’s. De STU’s van Eindhoven en Wouw worden vernieuwd en verbeterd. 

Wat merkt u van de werkzaamheden?

  • Voor de continuïteit van de waterlevering hebben de werkzaamheden geen gevolgen. Ook tijdens de bouwperiode leveren we goed en betrouwbaar drinkwater.
  • Tijdens het bouwen van de STU’s kan het (bouw)verkeer in de omgeving tijdelijk toenemen. Wij doen er alles aan om hinder te minimaliseren voor omwonenden en recreanten. 
  • Omdat wij veel waarde hechten aan de natuur in onze waterwingebieden, treffen wij maatregelen om de aanwezige flora & fauna zo min mogelijk te verstoren. 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De realisatie van de STU's op onze waterproductielocaties in Tilburg en Loosbroek vindt in 2022 en 2023 plaats. De andere productielocaties worden de jaren daarna aangepakt.