Brabant Water zet in op duurzame inzet van spoelwater dat tijdens het zuiveringsproces van grondwater vrij komt. In ons waterwingebied in Veghel wordt het spoelwater ingezet als ondergronds buffer, dat 19 hectare grasland beter bestand maakt tegen langere periodes van droogte.

Ondergronds subirrigatiesysteem

Via een innovatief systeem komt het spoelwater via een 1,5 kilometer lange pijpleiding terecht in een ontvangstput bij melkveehouder Twan van de Laar. Daar vandaan wordt het via een subirrigatiesysteem in de grond gebracht. Met dit systeem wordt de bodem van onderaf gevuld met water. Of beter gezegd, hiermee wordt een buffer in de bodem opgebouwd.

Project Bufferboeren

De voorziening is onderdeel van het project ‘Bufferboeren Veghel’. Een samenwerking tussen Brabant Water, waterschap Aa en Maas en ZLTO samen met een aantal agrarische ondernemers uit Veghel en Erp. Samen werken we aan een goede bodem en gezonde waterhuishouding in dit gebied.

Ook interessant