Brabant Water beheert ruim 2.200 hectare grond. Zo’n 20% van deze gronden wordt verpacht aan boeren. Tot voor kort golden verschillende regels voor landbouw in de grondwaterbeschermings-zone en op Brabant Water-gronden daarbuiten. Omdat Brabant Water het essentieel vindt dat overal duurzaam wordt omgegaan met bodem en natuur, werden in 2019 uitgangspunten voor duurzame pacht in het leven geroepen: wie landbouwgebruik verduurzaamt, plukt daar direct de vruchten van.

“We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bodem en natuur”, valt strategisch omgevingsmanager Eric van de Lockant met de deur in huis. “De zorg voor een verbeterde bodemgesteldheid, biodiversiteit of waterkwaliteit houdt in mijn optiek niet op voorbij een erfgrens”, geeft hij aan. “Wie bewust. natuurlijk wil zijn, moet ook bewust stappen zetten om te verbeteren. Als organisatie doen we dat natuurlijk al en dat vragen we nu ook van iedereen die op onze gronden werkt, ongeacht de afstand tot onze waterwinning.” In 2018 zette Eric samen met collega’s van grondbeheer de eerste stappen in deze grensverleggende ontwikkeling.

Webinar duurzame gronduitgifte 

Bekijk hieronder het webinar terug met de presentatie van Eric van de Lockant. Hij vertelt over onze ervaringen met ons duurzame pachtbeleid in de praktijk. Georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Privacybeleid

Voor het bekijken van video's dient u marketing-cookies te accepteren.

Korting op de pachtprijs

Net als de Provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de vier Brabantse waterschappen sloot Brabant Water zich aan bij het ambitiestatement ‘Duurzame gronduitgifte’. “We delen onze kennis, maar in principe vliegt iedere partij die ambitie op haar eigen manier aan”, legt Eric uit.

“Vanuit Brabant Water wilden we gelijk een grote stap zetten: boeren hebben onze gronden altijd relatief voordelig kunnen pachten, maar per 2020 maken we onze pachtprijs marktconform. Echter: hoe meer positieve maatregelen boeren vervolgens nemen voor bevordering van bodem en natuur, hoe hoger hun korting op die pachtprijs.” Die sterke financiële prikkel helpt hen volgens Eric mee te gaan in duurzaam grondbeheer. “Samen maken we pas écht verschil!”

Stappen richting duurzaamheid

Met een vragenlijst vroeg Brabant Water boeren mee te denken over duurzaam ondernemen. “Er blijkt gelukkig dat veel van hen dat nu al doen of in de toekomst zien zitten”, vertelt Eric. “Bij sommigen leeft ook weerstand. Daarom krijgt iedereen een persoonlijk gesprek om ideeën en mogelijke maatregelen te bespreken. Wij staan open voor aanvullende suggesties, want een boer weet zelf vaak goed wat werkt op zijn akker.” Wie uiteindelijk niet wil mee veranderen met Brabant Water is volgens Eric vrij om afscheid te nemen. “Maar wie gewoon wat tijd nodig heeft om aan het idee te wennen en het te organiseren, krijgt drie jaar om deze transitie te maken. We vragen hen een plan op te stellen en gedurende die termijn stappen richting duurzaamheid te zetten. Overigens helpen we hen daar graag bij, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten waar boeren kennis en ideeën kunnen uitwisselen.”

Voor iedere boer geldt de verplichte voorwaarde dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt mogen worden. “Maar daarnaast kunnen zij heel veel variëren in duurzame maatregelen, passend bij hun eigen manier van werken”, stelt Eric. “Zo kunnen boeren bijvoorbeeld een bloemenrand neerzetten om de biodiversiteit te bevorderen of zorgen voor nestbescherming van weidevogels.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid omarmen

De financiële stimulans is voor boeren een eerste zetje in de rug, maar Eric hoopt vooral dat ze de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bodem en natuur inhoudelijk omarmen. “Positieve maatregelen dragen direct bij aan een gezondere bodem en dat is ook voor de boer zelf belangrijk.” Als hij over het duurzame initiatief praat, straalt Eric. “Met mijn moeder – die ook boerin was – heb ik al mooie gesprekken gehad over hoe deze maatregelen voorbij gaan aan persoonlijk gewin. Het gaat niet over puur kijken naar financiële opbrengsten, maar naar het grotere geheel”, zegt hij. “Boeren die dat inzien, passen bij Brabant Water én andersom.”

Meer lezen over