Brabant Water heeft in het waterwingebied de Klotputten, de drinkwatervoorziening van Eindhoven en omgeving, een nieuw stuk natte natuur gerealiseerd. Het gebied was sterk verdroogd en vermest, als gevolg van ontginningen voor landbouw. Hierdoor was een groot deel van het natuurlijke watersysteem aangetast. Het oorspronkelijke beekdallandschap op de flank van de Dommel is hersteld en weer net zo nat als 150 jaar geleden.

Waarom is deze natuurontwikkeling belangrijk?

Met oog op ons veranderend klimaat, is het belangrijk om te zorgen voor hoogwaardige en robuuste natuur. Dat wil zeggen: natuur met veel soorten flora en fauna (een grote biodiversiteit). De natuur kan dan tegen een stootje. Ook zorgt de natuurontwikkeling ervoor dat er bij hoog water in de Dommel, meer ruimte is om dat water in het waterwingebied te bergen. Zo houdt de stad Eindhoven droge voeten.

Wat hebben we gedaan?

We hebben landbouwgronden gedeeltelijk afgegraven, sloten gedempt en een stukje bos omgevormd. Hierbij hadden we voor ogen om het natuurlijk reliëf van het beekdallandschap terug te brengen en te versterken en om het grondwaterpeil weer tot aan het maaiveld te brengen. Ook is van een groot deel de voedselrijke bovengrond van de landbouwgronden afgevoerd.

Wat is het resultaat?

We hebben de juiste omstandigheden gecreëerd voor robuuste natuur. Zo kan het basenrijk en schoon grondwater aan de oppervlakte komen. En kunnen bijzondere grondwaterafhankelijke vegetaties zich ontwikkelen. Dat deze natte natuur ontstaat boven op de drinkwaterwinning zelf, maakt het extra speciaal.

Op deze kaart staan bijzondere soorten die hier voorkomen, of waarvoor de omstandigheden ideaal zijn om zich hier in de toekomst te vestigen:

Wat betekent dit voor u?

U kunt genieten van het herstelde natuurgebied door een mooie wandeling te maken. Blijf daarbij wel op de wandelpaden en houdt uw hond aan de lijn. Dit is nodig, omdat er op veel plekken kwetsbare vegetaties groeien en omdat de Klotputten een vogelrustgebied is.

Mede mogelijk gemaakt door

Deze natuurontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, gemeente Waalre, Natuurmonumenten en de partners van Dommeldal de Hogt.
 

Ook interessant