De grootste grondwaterzuivering van Nederland wordt de komende jaren compleet vernieuwd. In 2025 staat in Eindhoven een duurzaam en toekomstbestendig drinkwaterproductiebedrijf met behoud van de kenmerkende waterbollen. Het project bestaat uit drie deelprojecten: de winning en het zuiveringsgebouw, het pompengebouw en de natuurlijke inrichting van het terrein. De uitgangspunten waren overal hetzelfde: een groen vlaggenschip, trots op techniek, zichtbaar water en inpassing in de omgeving. Door slim te werken, ontvangen inwoners gedurende het hele proces gewoon lokaal kraanwater!

Dit wordt het nieuwe zuiveringsgebouw

Dé blikvanger van het terrein aan de Antoon Coolenlaan wordt ons nieuwe zuiveringsgebouw. Het bijzondere ontwerp verbeeldt een opgetild landschap met aardlagen in de gevel en een groene daktuin. Toch vind je het beste werk binnen. In dit gebouw wordt namelijk grondwater uit diverse waterwingebieden rondom Eindhoven - Groote Heide, Klotputten en Aalsterweg - gezuiverd tot drinkwater van uitmuntende kwaliteit. Dit zuiveren gebeurt in verschillende stappen. Grofweg beluchten we het water eerst, zodat er (ijzer)vlokken ontstaan. Vervolgens zuiveren we het water met behulp van zandfilters. Ook van het spoelwater dat we verliezen tijdens het proces, wordt drinkwater gemaakt. Het oude zuiveringsgebouw wordt uiteindelijk gesloopt, maar pas als het nieuwe gebouw zijn taak kan overnemen.

Render van het nieuwe, toekomstbestendige zuiveringsgebouw in Eindhoven

Dit wordt het nieuwe pompengebouw

In dit futuristische gebouw met volledig groen dak, pompen wij drinkwater vanuit onze reinwaterkelders (tijdelijke opslag) door het leidingnetwerk van de regio Eindhoven met zijn vele bedrijven en ruim 300.000 inwoners. We gebruiken pompen met hoog rendement om zo min mogelijk energie te gebruiken. Met behulp van big data wordt op ingenieuze wijze berekend hoe groot het waterverbruik in de regio zal zijn gedurende de dag, en daar spelen onze beide gebouwen efficiënt op in.

Render van het nieuwe, toekomstbestendige pompengebouw

Het toekomstige terrein

Met insectvriendelijke beplanting, zichtbare waterpartijen en vegetatiedaken heeft het toekomstige terrein van Brabant Water een groene en natuurlijke uitstraling. Dit zorgt niet alleen voor een prettige aanblik voor omwonenden en passanten. Het maakt ook dat het terrein naadloos opgaat in haar omgeving. Aan de zuidzijde, tegenover Fontys Hogeschool, creëren we een grote vijver met park. Deze wordt tijdens vooraf afgesproken tijden voor hen opengesteld. Met deze landschappelijke inrichting verwerken we hemelwater op eigen terrein, vergroten we de biodiversiteit en helpen we het stadsklimaat te verbeteren.

Duurzame keuzes en ontwikkelingen

Een greep uit de duurzame en toekomstbestendige keuzes die we hebben gemaakt.

 • Door een zuinige pompselectie en het aanbrengen van frequentieomvormers besparen we 10-20% meer energie.
 • Een spoelwaterterugwinunit (STU) met keramische membranen wint 98% van ons spoelwater terug om er drinkwater van te maken.
 • Jaarlijks halen we 150 ton ijzer uit het water. Dit gaat na indikking naar opslagsilo's. Externe partijen gebruiken dit materiaal o.a. om er tegels en keramiek servies van te maken.
 • Met een warmtewisselaar voorzien wij nabij gelegen zwemstadion de Tongelreep van duurzame warmte. Dit noemen we aquathermie. 
 • Met vegetatiedaken en een groen landschap creëren we een oase voor insecten midden in de stad. 
 • We infiltreren hemelwater en schone reststromen op eigen terrein, om overbelasting van het riool bij piekbuien en onnodige zuivering van relatief schoon regenwater te voorkomen.
 • Bij de materiaalkeuze voor de bouw is duurzaamheid zwaar meegewogen. Dit heeft geresulteerd in bijvoorbeeld het gebruik van gerecycled beton. 
 • De nieuwe gebouwen gebruiken geen gas, maar een warmtepomp en zonne-energie. We gebruiken LED-verlichting. 

Waarom vernieuwen we deze locatie?

De vraag naar drinkwater stijgt hard. Dit komt o.a. door bevolkingsgroei, klimaatverandering en nieuwbouw. Inmiddels voorziet deze productielocatie al 300.000 huishoudens in Eindhoven en omgeving. Om inwoners ook de komende decennia voldoende drinkwater te kunnen leveren, maken we het waterproductiebedrijf toekomstbestendig. We voorzien deze locatie van de nieuwste, duurzame technieken en innovaties.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart in 2020. Het project is gereed in 2025. Klik op de actuele bouwfase voor meer informatie over wat we doen en hoe we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

 • Early works voltooid: we zorgden voor de benodigde ondergrondse kabels en leidingen

 • Renovatie winning voltooid: we vernieuwden winningen op Klotputten, Groote Heide en de Velddoornweg

 • Onderbouwfase voltooid: we creëren de fundering en kelders van beide gebouwen

 • Bovenbouwfase gestart: we zijn bezig met de op- en afbouw van onze gebouwen

 • Landschappelijke inrichting (start 2025): ontwikkelen van het groenblauwe terrein.
   

Lees meer over de actuele werkzaamheden

Ook interessant