Brabant Water werkt in het gebied de Klotputten aan de optimalisatie van de drinkwaterwinning en natuurontwikkeling.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden hebben betrekking op de optimalisatie van de drinkwaterwinning en natuurontwikkeling.

Drinkwaterwinning

Om ook in de toekomst goed en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren, worden in dit gebied 2 waterwinputten gerenoveerd, wordt 1 winput gedempt en worden 6 nieuwe winputten gerealiseerd. Voor de energievoorziening en besturing van de winputten wordt een nieuw winschakelgebouwtje gerealiseerd. Tijdens al deze werkzaamheden worden terreinkabels aangelegd. Tevens leggen we terreinleidingen aan om de nieuwe winputten op het bestaande leidingwerk aan te sluiten.

Natuurontwikkeling

Na optimalisatie van de drinkwaterwinning in het waterwingebied ontwikkelen we nieuwe natuur. Hiervoor graven we de landbouwgronden gedeeltelijk af. Hierbij hebben we voor ogen om het natuurlijk reliëf van het gebied terug te brengen en te versterken.

Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van een overgang van droge vegetatie, met wat heide in het Zuiden, tot moeras langs de oever van de Dommel. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor, dat er bij hoog water in de Dommel meer ruimte is om dat water in het waterwingebied te bergen. Zodat de stad Eindhoven droge voeten houdt.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het waterwingebied blijft toegankelijk, alleen de locaties waar wij aan het werk zijn worden voor de veiligheid tijdelijk afgesloten. Tijdens de renovatie zal het bouwverkeer in de omgeving tijdelijk toenemen op werkdagen. 

Om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden, clusteren we de werkzaamheden zoveel mogelijk en voeren we het werk gefaseerd uit. Voor de continuïteit van de waterlevering, hebben de werkzaamheden geen gevolgen. 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Vanaf november 2020 tot eind april 2021 werken we in het waterwingebied aan optimalisatie van de drinkwaterwinning. De natuurontwikkeling wordt in het 3e en 4e kwartaal van 2021 gerealiseerd.

Met wie werken we samen?

Deze natuurontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Gemeente Waalre en Natuurmonumenten.

Ook interessant