Brabant Water werkt in het gebied de Klotputten aan de optimalisatie van de drinkwaterwinning en natuurontwikkeling.

Wat gaat er gebeuren

De werkzaamheden hebben betrekking op de optimalisatie van de drinkwaterwinning en natuurontwikkeling.

Drinkwaterwinning

Van januari tot en met juni 2020 worden er zes nieuwe winputten geboord in het gebied. Eén put wordt gedempt.

Natuurontwikkeling

Na afronding van het boren van de nieuwe winputten ontwikkelen we nieuwe natuur. Hiervoor graven we de landbouwgronden gedeeltelijk af. Hierbij hebben we voor ogen om het natuurlijk reliëf van het gebied terug te brengen en te versterken.

Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van een overgang van droge vegetatie, met wat heide in het Zuiden, tot moeras langs de oever van de Dommel. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor, dat er bij hoog water in de Dommel meer ruimte is om dat water in het waterwingebied te bergen. Zodat de stad Eindhoven droge voeten houdt.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Vanaf november 2019 tot medio 2021 werken we in het waterwingebied.

Met wie werken we samen?

Deze natuurontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Gemeente Waalre en Natuurmonumenten.

Ook interessant