We staan voor urgente uitdagingen om de levering van voldoende en betrouwbaar drinkwater voor de toekomst veilig te stellen. Daarom heeft Brabant Water haar koers bijgesteld en zetten we stappen op ons pad naar een robuust drinkwatersysteem.

Brabant Water en het drinkwatersysteem

Door klimaatverandering, de versnelde waterafvoer en de steeds toenemende watervraag is het watersysteem niet langer in balans. Ook Brabant Water is gebruiker van dit watersysteem. Wij nemen daarom -samen met onze waterpartners- bewust de verantwoordelijkheid voor een gezond watersysteem en gaan daarbij verder dan onze wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en veilig drinkwater.

Vier sporen

Om te zorgen voor een drinkwatersysteem dat tegen een stootje kan, ons wendbaar maakt en waarmee we risico's spreiden, zetten we in op vier sporen:

bordje waterwingebied

Duurzame bronnen

De belangrijkste bron voor ons drinkwater is grondwater. Dat willen we ook in de toekomst graag zo houden. Door menselijk handelen, klimaatverandering en de toenemende watervraag staan de kwaliteit en kwantiteit van onze bronnen echter onder druk. Daarom zetten wij actief in op bronbescherming en zoeken we naar manieren om onze winningen beter in te passen in de omgeving. Bijvoorbeeld met samenwerkingsprojecten voor bewust bodemgebruik, natuurprojecten en het stimuleren van duurzaam terreinbeheer.

karaf en glas water op aanrecht bij keukenkraan

Drinkwater uit aanvullende bronnen

Brabant Water is gestart met onderzoeken naar aanvullende bronnen voor ons drinkwater, naast grondwater. Wij verkennen de mogelijkheden om drinkwater te maken van onder andere brak water, rivierwater en zeewater. Daarnaast kijken we naar de opties om water van minder hoogwaardige kwaliteit in te zetten, waar dit kan.

visual hergebruik water door bedrijven

Extra inzet op duurzaam watergebruik

Brabant Water wil méér bijdragen aan het besparen van water. Daarom vragen wij voortdurend aandacht voor duurzaam watergebruik thuis en werken wij graag samen met partners aan initiatieven op het gebied van waterbesparing. Ook delen wij onze specialistische kennis met onze zakelijke (groot)verbruikers om ze te helpen waterbesparende technieken en innovaties toe te passen. En natuurlijk zetten we in onze eigen bedrijfsvoering ook sterk in op waterbesparing.

Lees meer

waterproductiebedrijf EIndhoven ontwerp

Optimale inzet van onze assets

Om binnen de grenzen van onze huidige vergunningen voldoende drinkwater te blijven leveren, moeten we de capaciteit van onze assets optimaal benutten. Daarom is het noodzakelijk meer te investeren in onze productielocaties en ons leidingnet. Om dit te kunnen realiseren investeren we ook extra in mankracht, kennis en vakmanschap.